MenuНачало 9 Международно сътрудничество 9 ИСС ПРЕД ЕВРОМЕД 2016: ЗА БОРБА СРЕЩУ БЕДНОСТТА Е НЕОБХОДИМА ШИРОКА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

ИСС ПРЕД ЕВРОМЕД 2016: ЗА БОРБА СРЕЩУ БЕДНОСТТА Е НЕОБХОДИМА ШИРОКА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

окт. 28, 2016 | Международно сътрудничество

Начало 9 Международно сътрудничество 9 ИСС ПРЕД ЕВРОМЕД 2016: ЗА БОРБА СРЕЩУ БЕДНОСТТА Е НЕОБХОДИМА ШИРОКА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

ИСС ПРЕД ЕВРОМЕД 2016: ЗА БОРБА СРЕЩУ БЕДНОСТТА Е НЕОБХОДИМА ШИРОКА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

Представителите на икономическите и социални съвети и сродни институции от Евро-средиземноморския регион (Емромед) проведоха своята поредна годишна среща на 24-25 октомври в Атина, Гърция. Срещата на високо равнище на Евромед се провежда за 21-ви пореден път, като началото на срещите се дава с Декларацията от Барселона през 1995 г.

Икономическият и социален съвет (ИСС) на България защити позицията си, че борбата срещу бедността и социалното изключване трябва да търси широка обществена подкрепа и партньорство между държавните институции, социалните партньори и неправителствения сектор. Позицията бе представена от члена на ИСС доц. Вера Пиримова и от главния експерт в ИСС Генади Неделчев. По-важните предизвикателства според ИСС пред България, които изострят необходимостта от интервенция на всички структури на гражданското общество и които са разработени в различни актове на Съвета, бяха очертани от Г. Неделчев. Сред тях той открои политики като осигуряване на достъп до услуги от общ социален интерес като здравеопазване, комунални услуги; въвеждане на минимални социални стандарти и на гарантиран минимален доход при адекватни нива на защита; модерни системи на социална защита, които да реагират на рисковете през целия живот на човека.

Форумът събра над 120 участници от над 30 държави, включително и държави от южното съседство на Европейския съюз. Сред участниците бяха представители на различни икономически и социални съвети и сродни институции, на работодатели, на синдикати, широк кръг от организации на гражданското общество, представители на правителства и посолства, представители на ЕС, гост лектори и медии.

Срещата откри министър-председателят на Гърция Алексис Ципрас, а заключителната сесия приключи с приемането на обща декларация, която адресира въпроси като насърчаване на законната миграция, участието на жените в работната сила и предприемачеството сред жените, организираното гражданско общество и климатичните промени, координация на системите за социална защита, социално икономическите партньори и политиката на съседство и др. На форумът встъпителна реч направи и президентът на Европейския икономически и социален комитет Георгиос Дасис.

Участниците в срещата констатираха, че Средиземноморският регион е изправен пред огромни предизвикателства, като война, тероризъм, необходимост от социално-икономическото развитие и значителен поток от бежанци. Тези предизвикателства показват, че повече от всякога Европейския съюз и държавите от южното съседство трябва да си сътрудничат по-тясно и да укрепват социалния диалог в региона.

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap