MenuНачало 9 Международно сътрудничество 9 МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Международно сътрудничество

Начало 9 Международно сътрудничество 9 МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

ИСС работи в партньорство с Европейския икономически и социален комитет, икономическите и социални съвети от страните-членки на ЕС, страните от Евро-Средиземноморския регион, член е на Международната асоциация на икономическите и социални съвети и сродни институции, в която членуват над 70 съвета от Европа, Азия, Африка и Латинска Америка. ЕИСК ясно заявява своите подкрепа и признание за ИСС като европейски партньор и го определя като „първият Съвет от страните на Централна и Източна Европа, изграден на принципите на Европейския икономически и социален комитет”. За изминалите вече четири мандата Съветът се доказа сред множеството чуждестранни сродни институции като успешно работещ модел на институция, чийто фокус е гражданският диалог и е един от малкото примери, които могат да бъдат последвани от страни, избиращи този нелек път на създаване и развитие на независим и работещ икономически и социален съвет.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СТЪЛБ НА СОЦИАЛНИТЕ ПРАВА ДА Е ВАЛИДЕН ЗА ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ В ЕС, А ПРАВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА ДА Е ГАРАНТИРАНО

Европейският стълб за социални права да се прилага във всички държави на Европейския съюз, а не, както е предложено в проекта, той да е валиден...

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap