Menu
Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /home/escbg54n/public_html/wp-includes/functions.php on line 397

Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /home/escbg54n/public_html/wp-includes/functions.php on line 397
Начало 9 Международно сътрудничество 9 МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ( Page )

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Международно сътрудничество

Начало 9 Международно сътрудничество 9 МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ( Page )

ИСС работи в партньорство с Европейския икономически и социален комитет, икономическите и социални съвети от страните-членки на ЕС, страните от Евро-Средиземноморския регион, член е на Международната асоциация на икономическите и социални съвети и сродни институции, в която членуват над 70 съвета от Европа, Азия, Африка и Латинска Америка. ЕИСК ясно заявява своите подкрепа и признание за ИСС като европейски партньор и го определя като „първият Съвет от страните на Централна и Източна Европа, изграден на принципите на Европейския икономически и социален комитет”. За изминалите вече четири мандата Съветът се доказа сред множеството чуждестранни сродни институции като успешно работещ модел на институция, чийто фокус е гражданският диалог и е един от малкото примери, които могат да бъдат последвани от страни, избиращи този нелек път на създаване и развитие на независим и работещ икономически и социален съвет.

ИСС БЕ СЪОРГАНИЗАТОР НА ПУБЛИЧНО ИЗСЛУШВАНЕ НА ТЕМА: „ПОЛИТИКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИЗОСТАНАЛИТЕ РЕГИОНИ“

От ляво на дясно: Лазар Лазаров, зам.-министър на труда и социалната политика; проф. Лалко Дулевски, председател на ИСС; Анри Малос, президент...

ИСС ПРОВЕДЕ ДЕБАТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА РОДОПСКИЯ РЕГИОН С УЧАСТИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА НА ЕИСК АНРИ МАЛОС

Организираната от Икономическия и социален съвет (ИСС) кръгла маса на тема „Възможности за развитие на Родопския регион чрез използване на...

ИСС ОРГАНИЗИРА КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА РОДОПСКИЯ РЕГИОН ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ИНСТРУМЕНТИТЕ НА ТРАНСГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО С РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ

На 13 май от 9.00 часа в гр. Смолян, в конферентната зала на "АРЕКСИМ" ЕООД ще се проведе кръгла маса на тема "Възможности за развитие на...

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap