MenuНачало 9 Актуално 9 Виртуална дискусия за нуждите и препоръките в системата на професионалното образование и обучение в София на 25.11.2021

Виртуална дискусия за нуждите и препоръките в системата на професионалното образование и обучение в София на 25.11.2021

Актуално, Новини

Начало 9 Актуално 9 Виртуална дискусия за нуждите и препоръките в системата на професионалното образование и обучение в София на 25.11.2021
Госпожа Валентина Зартова, член на Икономическия и социален съвет от първа група, взе участие във виртуална дискусия за нуждите и препоръките в системата на професионалното образование и обучение (ПОО) на 25 ноември 2021 г. Дискусията бе организирана от Център за развитие на човешките ресурси, Национален експертен екип по ПОО и ECVET (Bulgarian National VET Team). В нея се включиха още представители на държавни институции, на бизнеса и национални ПОО експерти.
Форумът имаше за цел да представи актуална картина на нуждите в сферата на ПОО от институционална гледна точка в краткосрочен и дългосрочен план.
В качеството си на докладчик по актуалното становище на ИСС на тема „Настоящата система за професионално обучение, квалификация и преквалификация за възрастни с цел оценка на съответствието ѝ с развитието на пазара на труда в т.ч. необходимостта от засилване на дигиталните умения“ г-жа Зартова представи на вниманието на участниците основните акценти и наблегна на направените в него препоръки и предложения за реформиране на системата на ПОО.
Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap