MenuНачало 9 Последни новини 9 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИКОНОМИКАТА И ПОВИШАВАНЕ НА ДОХОДИТЕ СА ПРИОРИТЕТИТЕ НА ИСС

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИКОНОМИКАТА И ПОВИШАВАНЕ НА ДОХОДИТЕ СА ПРИОРИТЕТИТЕ НА ИСС

февр. 24, 2021 | Последни новини

Мандатът на този ИСС се различава от предишните, той започна в усложнена икономическа и социална обстановка, причинена от коронавируса, затова и институционалният подход на ИСС трябва да бъде променен към по-изразена активност, повече отговорност и по-голяма аналитична задълбоченост. Така ще отговорим не само на националните интереси, на европейските политики, но ще защитим интересите и правата на всеки гражданин, коментира З. Русинова. Чрез този документ ИСС затвърждава ангажимента да съблюдава връзката между обществото и държавното управление и да работи за достоен живот на всеки гражданин, добави председателят на съвета. Основната цел на дейността ни през тази година и през следващите е да спомогнем за по-бързото възстановяване на икономиката и за повишаване на доходите на българските граждани, каза председателят на ИСС.

Зорница Русинова се спря на всеки от трите основни приоритета и подчерта, че те са приети с пълен консенсус от работодателите, синдикатите и гражданските организации с други интереси, представени в ИСС. Това съгласие, според нея, показва силата и волята им да работят за по-зелена, по-цифрова, и по-умна България и Европа.

Пленарната сесия на ИСС, която вчера заседава, прие и План за дейността на ИСС за 2021 г.

Основните теми от него представиха зам.-председателите на ИСС Васил Велев, Пламен Димитров и Лидия Шулева. Те подчертаха, че за ИСС Планът за възстановяване и устойчивост ще бъде основен акцент в дейността не само защото и досега ИСС е участвал с предложения в изработването му, но и защото една от задачите на съвета е да осъществи граждански мониторинг по изпълнението му.

Васил Велев – зам.-председател от групата на работодателите, подчерта, че предвидените в плана становища за икономическите последици от разпространението на COVID 19 както и за стратегията на ЕС за либерализация и интеграция на енергийната система са навременни и ще допринесат да се намерят решения, свързани с повишаване на конкурентоспособността на бизнеса, със здравната защита на хората и с подкрепата на уязвимите групи.Той подчерта, че предложенията на ИСС може да се насочат към законодателни промени, които да помогнат държавата ни да бъде по-добре подготвена при посрещане на евентуални кризи в бъдеще.

Пламен Димитров – зам.-председател от групата на работниците, акцентира върху темата за доходните и неравенства, икономическите политики и превенцията, както и върху становище на ИСС за професионалното обучение, квалификация и преквалификация. За синдикатите, но и за работодателите е важно също ИСС да се произнесе за териториалните планове и справедливия преход, свързан със изпълнението на Зелената сделка. В тази връзка Планът за действие за въвеждане на Европейския стълб за социалните права е водеща тема за 2021 г. за ИСС, подчерта още той.

Промени в Кодекса на труда, свързани с прилагането на дистанционната работа и защита на уязвимите групи в процеса на дигитализация, за групата на други граждански организации в ИСС са ключови, заяви зам.-председателят Лидия Шулева. Тя добави към важните в плана теми и Споразумението за партньорство и оперативните програми и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони.

Председателят на ИСС информира, че ИСС вече има решение за директно предаване на пленарните заседания в електронна среда. Това решение се базира на един от основните принципи на дейността на ИСС – принципът за публичност, каза Зорница Русинова.

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast