MenuНачало 9 Актуално 9 Годишна среща на европейски Икономически и социални съвети и ЕИСК на 22 и 23 ноември 2021г. в Париж

Годишна среща на европейски Икономически и социални съвети и ЕИСК на 22 и 23 ноември 2021г. в Париж

Актуално, Новини

Начало 9 Актуално 9 Годишна среща на европейски Икономически и социални съвети и ЕИСК на 22 и 23 ноември 2021г. в Париж

Зорница Русинова, председател на Икономическия и социален съвет представи пред европейските си колеги Стратегическите приоритети на Съвета за периода 2021-2025 г. Тя сподели постигнатите резултати през настоящата година и подчерта за ролята на Съвета във формирането на държавната политика, особено във връзка с Националния план за възстановяване и устойчивост и с предприемането на мерки спрямо последиците от Ковид 19. Г-жа Русинова подчерта, че беше важно в НПВУ да се заложи на „технологичния трансфер“, който е ключова предпоставка за равномерното икономическо и социално възстановяване в Европа, който да стимулира конвергенция с дигитализацията, зеления преход и кохезията. Изтъкна, че ролята на организираното гражданско общество е именно в това, да се чува неговия глас и да се предприемат адекватни действия от властите в полза на гражданите. Председателят на ИСС взе отношение и по темата за Конференцията за Бъдещето на Европа, като разказа за проведения Младежки форум #БъдиЕвропа на 22 октомври в София и за направените заключения. Гласът на младите хора е важен, защото те са нашето бъдеще и техните притеснения за работа, дигитални умения, разпространяване на информация, създаване на иновации и развиване на предприемачество са теми от икономическо и социално значение за обществото. Добавената стойност на това събитие е освен да се продължи с дискусиято, но и да се споделят обобщените предложения и коментари на европейската платформа.
Като част от програмата на Годишната среща беше представянето на френската инициатива за съвместен проект с европейските Икономически и социални съвети по линия на програмата Еразъм+ с фокус върху младите хора и обмен на опит между европейските колеги. Българският ИСС подкрепи предложението.
Друг важен акцент от Годишната среща беше представянето на проект на заключения, насочени към европейските политики по бъдещето на Европа. Членовете на мрежата на икономическите и социалните съвети и сродни институции се обединиха и подкрепиха текста, представен от ЕИСК и френския Съвет.
Наред с официалната програма г-жа Русинова проведе двустранни срещи със своите колеги председатели на Съвети от Франция, Гърция, Полша и Румъния, с председателя на ЕИСК Криста Швенг, както и с главните секретари на Испания, Люксембург и ЕИСК. На срещата с френския си колега и председател на Икономически, социален и екологичен съвет г-н Тиери Бедо, председателят на ИСС изтъкна за важността двустранното сътрудничество да се укрепи и развива, за да се превърне в стабилно и дългогодишно партньорство между двата съвета. Г-жа Русинова и г-н Бедо обсъдиха стратегическите си приоритети на национално ниво и поставиха някои важни акценти от Европейския дневен ред. Зелената сделка, участието на гражданите и организираното гражданско общество, ролята на младите хора, възстановителния процес на икономиката след Ковид, технологичната транформация, иновации и дигитализация, както и за динамиката на новите предизвикателства и ролята на Съветите бяха теми, по които намериха общ интерес. Двамата председатели се споразумяха да работят заедно и да предприемат съвместни иницативи по различни актуални за двете държави теми. Особено се наблегна на въпроса за предстоящото през първото полугодие на 2022 г. Френско председателство на Съвета на ЕС и възможността за провеждане на съвместно събитие в София.
В разговорите с гръцкия и румънския си колега от южната ни съседка се повдигна въпроса за сътрудничество на икономическите и социалните съвети от региона, като дискусията би могла да се продължи през следващата година. С испанските колеги се маркираха основни теми на бъдещо конкретно сътрудничество с насока младите хора и тяхното професиотално и образователно бъдеще, социални и икономически въпроси от общ интерес, обмен на опит и добри практики.
Г-жа Русинова даде кратко интервю за документален репортаж, свързан с Годишната среща и подготвян от френския ИСЕС.
В Годишната среща на председателите и главните секретари на икономическите и социалните съвети и сродни институции и ЕИСК участие взеха представители от 13 държави членки, което беше сериозна предпоставка за засилване на международното и двустранно сътрудничество на ИСС със сродни европейски съвети.

Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap