MenuНачало 9 Актуално 9 Група III на ИСС обсъди приоритетите си за следващата година

Група III на ИСС обсъди приоритетите си за следващата година

Актуално, Новини

Начало 9 Актуално 9 Група III на ИСС обсъди приоритетите си за следващата година

Представителите на група III (граждански сектор) в Икономическия и социален съвет проведоха среща дискусия, на която бяха обсъдени предизвикателствата в работата през изминалата и приоритетите ѝ за следващата година.
Заместник-председателят на ИСС и председател на тази група Богомил Николов представи приетите от ИСС през 2022 г. становища, резолюции и анализи, като се акцентира върху тези, изготвени с най-дейно участие на представители от група III. С коментари и предложения се включиха Божидар Станчев от Националния съюз на ТПК, Лидия Шулева от „Съвет на жените в бизнеса в България“, Янка Такева от сдружение „Обществен женски парламент – 21 век“, Елица Баракова от фондация „Бикоуз в помощ на благотворителността“, Илияна Николова от фондация „Работилница за граждански инициативи“, Наталия Шукадарова от Национална асоциалция на зърнопроизводителите, доц. д-р Костадин Коларов от Национална занаятчийска камара и доц. д-р Офелия Кънева от квотата на независимите учени.
Вниманието бе насочено и към планирането на теми, върху които да се съсредоточат усилия за изготвяне на актове през 2023 г. Бяха обсъдени такива в няколко приоритетни области, които да бъдат предложени за включване в новия план за дейността на Съвета – младеж, включително деца, психично здраве и зависимости, проблеми на публично-частното партньорство, ролята на неправителствения сектор в НПВУ. Всички се съгласиха, че като хоризонтален ангажимент в дейността на групата остава акцентът върху дигитализацията, зеления преход и европейският стълб на социалните права.
Обект на дискусия бе цялостната роля на групата в Съвета, активността ѝ и възможни механизми за мониторинг на ефекта от изводите и препоръките от актовете на ИСС във взаимодействие с конкретните им адресати.

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap