MenuНачало 9 Актуално 9 На 9 май – Денят на Европа – говорим за демократичното право на всеки да гласува на предстоящите избори за Европейски парламент

На 9 май – Денят на Европа – говорим за демократичното право на всеки да гласува на предстоящите избори за Европейски парламент

Актуално, Новини

Начало 9 Актуално 9 На 9 май – Денят на Европа – говорим за демократичното право на всеки да гласува на предстоящите избори за Европейски парламент

Икономическият и социален съвет на България в сътрудничество с Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и Университета за национално и световно стопанство (УНСС) отбеляза 9 май, Денят на Европа, като организира Кръгла маса на тема „Организираното гражданско общество през призмата на европейските избори 2024: отстояване на открития демократичен дебат“.
Събитието постави акцент върху възможността българските граждани да използват демократичното си право да гласуват на предстоящите избори за Европейски парламент, които ще се проведат на 9 юни 2024 г. Тези избори предоставят възможност всеки европейски гражданин да участва във формирането на политики и определянето на бъдещето на Европейския съюз.
По време на официалното откриване председателят на Икономическия и социален съвет на Република България Зорница Русинова, обърна внимание, че в Деня на Европа се говори за една изключително важна тема за всички, а именно дали гражданското общество има роля и колко е важно на предстоящия евровот да гласуваме. „Тази година предизвикателствата пред всички нас по време на европейските избори са големи, сега на дневен ред са младите хора в Европа и България. В тежките времена и на кризи, и на войни около Европа, във времена на дезинформация, все повече има нужда да се замислим и да отстояваме ценностите на ЕС“, заяви Русинова. Председателят отбеляза, че се радва, че преди официалното откриване на кампанията за предстоящите европейски избори в България, се говори за това каква е ролята на всички и колко е важно да отстояваме гражданските си позиции. Русинова посочи, че трябва да се намерят начини, с които да се стигне до младите хора, както и да се запази мира в Европа.
„УНСС органично е свързан с Икономическия и социален съвет от създаването му, така също и с участието на много наши колеги в неговата работа. Искаме да популяризираме неговата дейност, пред и заради нашите студенти.“, отбеляза проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС. Той се обърна към тях в залата и подчерта, че проблемите за сигурността, на демокрацията, на гражданското общество са свързани. „Затова УНСС дава възможност за такава платформа и обсъждания, където без политически пристрастия да се коментират тези важни въпроси“, заключи ректорът на университета.
Президентът на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) Оливер Рьопке във видеообръщение уточни, че „това събитие е още един пример за отдадеността към общите европейски демократични ценности. Съзнаваме, че заплахите за демокрацията са безбройни и опасни. Ние сме готови да ги пазим и да продължим да ги подкрепяме. Унищожавайки вярата на хората в демократичните институции обществото е парализирано. Тези избори са израз на нашата вяра, че въпреки всичко можем да построим едно по-добро бъдеще, затова през последния месец организирахме няколко събития с ясни послания към гражданите във връзка с предстоящите европейски избори. Ние се стремим към по-голямо участие на хората в изграждането на гражданското общество, по-засилен диалог със социалните партньори, по-голямо участие на младите хора и по-демократично и приобщаващо общество. И не на последно място, се стремим към развитие на конкурентоспособна икономика, която работи за всички хора. В заключение, бих искал да кажа, че европейските граждани трябва да се отнесат сериозно към предстоящите избори и бих искал да ги призова да дадат своя глас в подкрепа на развитието на демократичното ни общество.“
В Кръглата маса взе активно участие заместник-председателят на ЕИСК, който отговаря за комуниацията, Аурел Лауренциу Плшчану. Той отбеляза, че е „част от нашата мисия в момента да увеличим доверието в този проект – един политически, икономически, социален, демократичен Европейски съюз.“ Плошчану призова гражданите да участват активно в предстоящите европейски избори, за да защитим демокрацията.
Кръглата маса постави акцент върху ролята на организираното гражданско общество в борбата срещу дезинформацията и даде възможност за обмяна на мнения и добри практики, установяване на контакти и сътрудничество. Специално внимание беше отделено на младите хора и въвличането им в предизвикателствата на информационния поток и социални мрежи.
Заместник-председателите на ИСС – Евгений Иванов (група I), Пламен Димитров (група II) и Богомил Николов (група III) провокираха аудиторията с въпроси, които вълнуват гражданите, бизнеса и синдикалните организации. Активно участие взеха членове на ИСС, преподаватели в университети. Лекторите, представляващи младежки и студентски организации, също заявиха своята позиция и категоричност за отговорността, която имат и осъзнават в този толкова важен момент за европейската история.
Сред гостите на дискусията, присъствено и онлайн, освен членовете на ИСС, бяха представители на синдикатите и работодателите, гражданските организации, академичните среди, студенти, ръководството и членове на ЕИСК. Също така, във форума взеха участие посланикът на Франция Н. Пр. Жоел Мейер, представители на дипломатическите мисии от Испания, Румъния и Германия, членове на ЕИСК и на румънския ИСС, представители на неправителствени и европейски организации.

                 

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap