MenuНачало 9 Актуално 9 Представители на ИСС се включиха с конкретни предложения в дискусия относно целита на Цифровото десетилетие до 2030

Представители на ИСС се включиха с конкретни предложения в дискусия относно целита на Цифровото десетилетие до 2030

Актуално, Новини

Начало 9 Актуално 9 Представители на ИСС се включиха с конкретни предложения в дискусия относно целита на Цифровото десетилетие до 2030

Икономическият и социален съвет на Република България представи актовете си свързани с технологичната трансформация и дигитализация и препоръките за постигане на целите на цифровото десетилетие до 2030.
По време на дискусията, председателят на ИСС Зорница Русинова изтъкна, че сред основните приоритети на Съвета са  Технологична трансформация и дигитализация на икономиката и обществото и Европейският зелен пакт и устойчиво развитие на България.
„С тези наши приоритети затвърждаваме ангажимента си да представяме разностранните интереси на българските граждани и същевременно демонстрираме волята на  всички членове на Съвета да се обединят около стратегическата цел за по-зелена, по-цифрова и по-умна Европа, част от която е и нашата страна.“, подчерта Русинова.
В документите на ИСС представени на форума се разглеждат основните прдизвикателства пред дигиталната трансформацията на страната – ниския процент от населението с базови и по-високи дигитални умения; нуждата от качествени програми за развитие на дигитални умения в различните степени на образователната система, включително и за квалификацията и преквалификацията на работниците и служители, връзката между дигитализацията и навлизането на изкуствен интелект и развитието на пазара на труда и др. Обръща се специално внимание  на необходимостта от инвестиции в реални мерки свързани с киберсигурността , навлизането на изкуствения интелект, технологична трансформация на бизнеса и други.
Освен председателя участие в дискусията взеха и Милена Ангелова и Атанас Темелков, членове на ИСС.
На форумът организиран от Българска национална асоциация „Активни потребители“ бяха представени данните от Consumers Digital Empowerment Index (CDE) (https://cep- project.org/index/), който е част от инициативата на Euroconsumers Consumers Empowerment Project и България е включена в индекса през 2023г.

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap