MenuНачало 9 Последни новини 9 ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ: НОВИТЕ ПРИОРИТЕТИ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ: НОВИТЕ ПРИОРИТЕТИ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ

февр. 24, 2021 | Последни новини

ЗОРНИЦА РУСИНОВА: ГАРАНЦИЯТА ЗА ДЕТЕТО ЩЕ БЪДЕ ПРИОРИТЕТНА ТЕМА НА ИССПриоритетните области, в които ще работи ИСС през следващия мандат до 2025 г. и темите от плана за дейността през 2021 г. ще ви представят членовете на новия председателски съвет: Васил Велев – зам.-председател на ИСС от Първа група на работодателите, Пламен Димитров – зам.-председател на ИСС от Втора група на синдикатите и Лидия Шулева – зам.-председател на ИСС от Трета група на граждански организации с други интереси.

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast