MenuНачало 9 Актуално 9 ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЛИДЕРИ ПРИЕХА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЕТОСТТА И СОЦИАЛНИТЕ ПРАВА В ПОРТО

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЛИДЕРИ ПРИЕХА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЕТОСТТА И СОЦИАЛНИТЕ ПРАВА В ПОРТО

Актуално, Новини

Начало 9 Актуално 9 ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЛИДЕРИ ПРИЕХА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЕТОСТТА И СОЦИАЛНИТЕ ПРАВА В ПОРТО

В рамките на Португалското председателство на 8 май 2021 г. 27-те лидери на държавите членки на Европейски съюз приеха Декларацияна срещата си в Порто, с която се ангажират да работят за „справедливи“ заплати и за намаляване на неравенствата, за засилване на образованието и на усилията за борба с дискриминацията, за подкрепа на младите хора и на европейския социален диалог.

В Декларацията от Порто се подчертава значението на европейското единство и европейската солидарност в борбата срещу пандемията, като важен акцент се поставявърху ролята на Европейския стълб на социалните права, като основен елемент на възстановяването.

В този контекст лидерите твърдо заявяват ангажимента си да работят за укрепване на „конкурентоспосбността, устойчивостта, социалното измерение и ролята на Европа на световната сцена“. Сред поставените приоритети са и защитата на живота на милиона хора и на работните места, стимулиране на икономиките и насърчаване на реформата към „справедливо, устойчиво и стабилно възстановяване“ на континента.

Икономическият и социален съвет на България с приетите стратегически приоритети за четиригодишния си мандат 2021-2025 г. – Зелената сделка, технологичната трансформация на икономиката и обществото и Европейския стълб на социални права, и като изразител на интересите на организираното гражданско общество в страната ще участва активно запостигане на целите от Декларацията и в защита на европейските ценности.

Декларация от Порто (file)

https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2021/05/08/the-porto-declaration

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap