MenuНачало 9 Актуално 9 Единадесети Европейски форум на субектите на социалната и солидарна икономика

Единадесети Европейски форум на субектите на социалната и солидарна икономика

Актуално, Новини

Начало 9 Актуално 9 Единадесети Европейски форум на субектите на социалната и солидарна икономика

Председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова и членовете на съвета Ивелин Желязков (от група 1 на работодателските организации) и Георги Георгиев (от група 3 на неправителствените организации) участваха в Единадесетия Европейски форум на субектите на социалната и солидарна икономика, организиран от Националния съюз на Трудово-производителните кооперации в България със съдействието на Министерство на труда и социалната политика и Европейската комисия.
При официалното откриване председателят на ИСС заяви своето удовлетворение, че за пореден път е участник в този Форум и за нея това събитие дава свободата и пътя на социалната икономика в България. Зорница Русинова благодари за активната работа на Божидар Станчев, председател на НС на ТПК в България е и член на ИСС и потвърди, че един от приоритетите, които Съветът си е поставил България да става все по-социална държава.
Последното становище, прието от ИСС през месец юли дава вярната и подходяща рецепта с какво може да се подобри заетостта на хората с увреждания, защото това е консенсусното мнение и препоръки на българския бизнес, синдикати и граждански организации. Именно ИСС, като консултативен орган, със своята съпричастност и постоянство в работата приема актове, с които споделя препоръките на организираното гражданско общество как да се подобри заетостта на хората с увреждания и законодателството по темата, как тези хора биха могли да намерят своето пълноценно работно място и да се чувстват полезни за обществото.
Председателят на ИСС и членовете Желязков и Георгиев продължиха своето участие в Кръгла маса, посветена на тема „Държавата в подкрепа на социалната и солидарна икономика“.
Зорница Русинова, от гледна точка на своя дългогодишен опит в социалната сфера, се присъедини към преждеговорящия представител от МТСП, но и допълни, че е удачно да се говори освен какво е направено, но и какво трябва да се направи. Защото има още много неща, които трябва да се свършат. Според Русинова не трябва да се бяга от динамичните процеси, които ни заобикалят, защото хората с увреждания и хората, които са в уязвено положение най-много страдат от всички кризи, които възникват, особено последните, които застигнаха страната ни – икономическа, енергийна, инфлация, здравна, т.н. и именно тези хора остават най-отзад от всички процеси. Затова анализът приет от ИСС за заетостта на хората с увреждания дава една добра основа да се тръгне от някъде, защото когато се говори за заетост това означава грижа за по-пълноценно участие на хората, които по някаква причина са с физически и психически проблеми и са останали извън пазара на труда.
Ивелин Желязков изтъкна основните акценти от приетия анализ от ИСС, като подчерта необходимостта от законодателни промени и намаляване на административната тежест за социалните предприятия. А Георги Георгиев подчерта своята удовлетвореност от приетия акт и възможността да се дават ясни заявки за подобряване живота на работещите хора с увреждания.

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap