MenuНачало 9 Актуално 9 Европейският икономически и социален комитет с категорична резолюция: Пуснете България и Румъния да влязат в Шенген!

Европейският икономически и социален комитет с категорична резолюция: Пуснете България и Румъния да влязат в Шенген!

Актуално, Новини

Начало 9 Актуално 9 Европейският икономически и социален комитет с категорична резолюция: Пуснете България и Румъния да влязат в Шенген!

Европейският Икономически и социален комитет, по чието подобие е създадена и българската институция у нас Икономическия и социален съвет излезе със специална резолюция, в която се изразява категорична подкрепа за влизане на България и Румъния в Шенгенското пространство. Ето и Пълният текст на документа:

РЕЗОЛЮЦИЯ

относно подкрепата на ЕИСК за

присъединяване на Румъния и България към Шенгенското пространство

Позволете на Румъния и България да се присъединят към Шенгенското пространство!

По отношение на присъединяването на Румъния и България към Шенгенското пространство Европейският икономически и социален комитет:

— Отново заявява своята позиция, подкрепена също от Европейската комисия и Европейския парламент, че двете държави членки изпълняват всички условия за присъединяване към Шенгенското пространство, и счита, че е наложително формалностите по присъединяването да бъдат изпълнени бързо;

— Отбелязва признаците за известен напредък по отношение на евентуалното присъединяване на двете държави членки към Шенгенското пространство като първа стъпка само на равнище въздушен транспорт и насърчава испанското председателство, Съвета и държавите членки да проведат извънредно заседание на комитета по правосъдие и вътрешни работи, за да приемат споразумение за тази цел до края на 2023 г.;

— Счита, че налагането на допълнителни условия за присъединяване на двете държави членки към Шенгенското пространство, които надхвърлят рамките на съществуващите договори и регламенти, рискува да създаде объркване между различни области като тези на свободно движение и незаконната миграция, усложнява политическите решения и опасно нарушава правилното функциониране на ЕС в съответствие с неговите основни ценности и принципите на Европейската харта за правата на човека.

Европейският икономически и социален комитет винаги е подкрепял идеята за разширяване на Шенгенското пространство и е насърчавал европейските институции и държавите членки да осигурят правна и политическа рамка за участието на всички държави

— членки на ЕС и ЕАСТ, във възможно най-широко пространство, осигуряващо пълна свобода на движение на хора и стоки, в съответствие с принципите и ценностите на Европейския съюз

Припомняме, че Икономическият и социален съвет на Република България този месец отбелязва 20 години от създаването си. На тържествената пленарна сесия, проведена в Гранитна зала на МС, лично председателят на Европейския икономически и социален комитет Оливeр Рьопке отправи поздравления за работата на българския съвет.

14 декември 2023 г.

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap