MenuНачало 9 Актуално 9 Председателят на ИСС Зорница Русинова участва в конференция на тема „Жените в бордовете: силата на разнообразието“

Председателят на ИСС Зорница Русинова участва в конференция на тема „Жените в бордовете: силата на разнообразието“

Актуално, Новини

Начало 9 Актуално 9 Председателят на ИСС Зорница Русинова участва в конференция на тема „Жените в бордовете: силата на разнообразието“

Председателят на Икономическия и социален съвет на Република България Зорница Русинова участва в конференция на тема „Жените в бордовете: силата на разнообразието“, организирана от сдружение „Дамски Форум“ на 11 май 2023 г.
Г-жа Русинова обясни, че България е една от първите държави, която подкрепи европейската директива за въвеждане на квоти за жени на ръководни постове още преди 10 години, когато започна работата по нея. Сега дойде времето да говорим как да я транспонираме у нас така, че да работи. Тя заяви, че следващите стъпки са организиране на дискусии и анализ по темата, но трябват и много инициативи, които да превърнат тази директива в реални политики.
Г-жа Русинова застъпва в работата си приоритета за повече жени на ръководни позиции. България е държавата с най-дълго майчинство в Европа, но то може да попречи на жените да се включат обратно в пазара на труда и да развиват кариерата си. Затова е важно държавата да подкрепя онези майки, които се връщат по-рано на работа и трябва да балансират със семейния живот. Компаниите пък трябва да се насърчават да осигуряват детски забавачки за през деня.
„Мисля, че въвеждането на квоти ще бъде мотивация за повече жените да заемат ръководни длъжности, но и да се променят стереотипите. Важно е и ранното образование и момичетата да бъдат насочени към инженерни и СТЕМ специалности“, допълни още г-жа Русинова.
Темата за Европейския стълб на социалните права е във фокуса на работата на Икономическия и социален съвет (ИСС). Стълбът извежда като приоритет политиките в областта „Равенство между половете“, които поставя целта за „равното третиране и равните възможности на мъжете и жените да бъдат гарантирани и насърчавани във всички области, включително по отношение на участието на пазара на труда, реда и условията за наемане на работа и напредъка в кариерата. Жените и мъжете имат право на равно заплащане за равностоен труд.“
През 2022 г. ИСС прие становище, което отстоява равнопоставеността на жените в професионалния живот на тема „Ратификация на Конвенция № 190/2019 г. на Международната организация на труда за премахване насилието и тормоза в областта на труда“. През изминалата година ИСС разработи и резолюция относно проекта на ЗИД на Закона за защита от домашното насилие.
От членовете на ИСС на конференцията взеха участие и г-жа Лидия Шулева, която сподели опит от своя професионален път като жена лидер, и д-р Милена Ангелова. Двете са също членове на сдружение „Дамски форум“.

 

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap