MenuНачало 9 Актуално 9 Икономическият и социален съвет: Подготовката на териториалните планове за справедлив преход за предаване пред ЕК изостава значително

Икономическият и социален съвет: Подготовката на териториалните планове за справедлив преход за предаване пред ЕК изостава значително

Актуално, Новини

Начало 9 Актуално 9 Икономическият и социален съвет: Подготовката на териториалните планове за справедлив преход за предаване пред ЕК изостава значително

Пленарната сесия на Икономическия и социален съвет прие становище на тема ”Териториални планове за справедлив преход – цели, предизвикателства и очакван ефект.

В становището ИСС отчита, че Механизмът за справедлив преход (МСП), като част от Европейския зелен пакт беше създаден с цел при прехода към неутрална по отношение на климата икономика да не бъдат изоставени нито един човек и нито един регион. Европа съдаде фонд, чрез който се преодставя целева подкрепа за мобилизирането на около 55 млрд. евро за периода 2021—2027 г. в най-засегнатите региони, за да се смекчи социално-икономическото въздействие на прехода.

ИСС отбелязва, че при обсъждането на справедливия енергиен преход е необходимо да се направят изводи от текущата ценова криза на енергийните пазари, която добавя своята тежест към вече предприети действия за ускоряване на декарбонизацията и при отчитане на икономическото възстановяване от Ковид пандемията. Европейският съюз, подобно на много други региони по света, е изправен пред рязко увеличаване на цените на енергията. ИСС отчита, че при изготвяне на насоки за справяне с отрицателните последици от внезапния скок на цените, ЕК настоява да не се допуска фрагментиране на европейския единен енергиен пазар, нито да се застрашават инвестициите в енергийния отрасъл и екологичния преход.

Съветът отчита направените усилия за оценка на въздействиято на зеления преход в засегнатите области.  През 2021 година със съдействието на консултанта ПрайсУотърхаузКупърс (PWC) бяха изготвени анализи на въздействието от затваряне на мощности в областите Стара Загора, Кюстендил и Перник и рамките на планове за действие, развити в три стълба: 1) диверсификация на местната икономика, 2) заетост и качество на живот и 3) подкрепа за климатична неутралност.

Съветът с тревога отбелязва, че подготовката на териториалните планове за предаване пред ЕК изостава значително.В тази връзка е необходимо да се ускори разработването на плановете от страна на министерство на енергетиката за трите въглищни региона, като се изведат ясно целите за  1) предприемане на всеобхватни мерки за недопускане на демографска криза в засегнатите региони; 2) запазване и подобряване на условията за трудова заетост; 3) постепенна индустриална преориентация в засегнатите региони; 4) осигуряване на подкрепа за образователни и научни програми, насочени към развитието в засегнатите региони.

ИСС отбелязва със съжаление, че България е пропуснала възможността да получи финансиране по Фонда за модернизация при първия обявен прием през 2021 г. и подчертава необходимостта от ускоряване разработването на Национален инвестиционен план за финансиране от Фонда.

Разработването на акта беше разпределено на Комисията по устойчиво развитие, селско стопанство, околна среда и регионални политики и Комисията по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения.

Докладчици по становищетоса Пламен Димитров – КНСБ,  Ина Агафонова – ФВП  и Валентина Зартова – БТПП.

По време на заседанието г-н Ивайло Калфин, изпълнителен директор на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд представи актуални изследвания относно дистанционната работа, формите на заетост и работно време.

При интерес от ваша страна може да се свържете с нас и да получите цялото становище на Икономическият и социален съвет или да го намерите на www.esc.bg.

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap