MenuНачало 9 Актуално 9 ИСС с анализ: Задълбочават се демографските и социално-икономическите различия между районите за планиране

ИСС с анализ: Задълбочават се демографските и социално-икономическите различия между районите за планиране

Актуално, Новини

Начало 9 Актуално 9 ИСС с анализ: Задълбочават се демографските и социално-икономическите различия между районите за планиране

Икономическият и социален съвет на Република България прие на пленарната си сесия анализ „Демографското и социално-икономическото състояние на районите за планиране – актуално положение и перспективи за развитие“, изготвен с възлагане от президента на Република България.
В анализа се акцентира, че за преодоляването или смекчаването на негативните тенденции и задълбочилите се диспропорции между районите за планиране е необходим комплекс от мерки и политики.
Като три основни препоръки експертите от ИСС посочват необходимостта от подобряване на достъпа до качествени публични услуги (здравеопазване, образование, транспорт и комуникация, административно обслужване) в по-малките населени места или с удобен достъп в агломерационни центрове с цел минимизиране на вътрешната миграция към няколко големи градове и допълнително увеличаване на съществуващите диспропорции, повишаване на доходите и осигуряване на необходимата инфраструктура (транспортна, комуникационна, електроенергийна), за свързване на по-малките населени места с агломерационните центрове, както и за пълното интегриране на страната в европейски мрежи.
Анализът разглежда теми като здравеопазване, образование, структура на икономиката, пазар на труда, социални услуги, околна среда, транспортна инфраструктура и комуникации, благоустройство на населените места и специфичните предизвикателства за отделните райони. За докладчици по акта бяха определени Силвия Тодорова, Ваня Григорова и Офелия Кънева.
Пленарната сесия на Съвета прие и становище „Подобряване превенцията
на трудовите злополуки и професионалните заболявания“.

 

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap