MenuНачало 9 Актуално 9 ИСС обсъди с Комисията по труда, социална и демографска политика своите становища „Териториални планове за справедлив преход – цели, предизвикателства и очакван ефект“ и „Доходни неравенства в България: Икономически политики и превенция“, и годишния си План за дейността

ИСС обсъди с Комисията по труда, социална и демографска политика своите становища „Териториални планове за справедлив преход – цели, предизвикателства и очакван ефект“ и „Доходни неравенства в България: Икономически политики и превенция“, и годишния си План за дейността

Актуално, Новини

Начало 9 Актуално 9 ИСС обсъди с Комисията по труда, социална и демографска политика своите становища „Териториални планове за справедлив преход – цели, предизвикателства и очакван ефект“ и „Доходни неравенства в България: Икономически политики и превенция“, и годишния си План за дейността

На заседанието на комисията в Народното събрание бяха представени и обсъдени годишните отчети за 2020 и 2021, както и изготвените от Икономическия и социален съвет становища на тема „Териториални планове за справедлив преход – цели, предизвикателства и очакван ефект“ и „Доходни неравенства в България: Икономически политики и превенция“. Отчетите бяха единодушно подкрепени. Беше представен и плана за 2022 г., като депутатите от ресорната комисия обсъдиха темите, които пряко имат отношение към дейността им, като Директива за адекватни и справедливи минимални заплати, политики за хора с увреждания, реформи в социалното подпомагане.

По време на дискусията беше подчертано, че целите на един социално справедлив преход, както и мерките, финансирани по европейски и национални публични програми, следва да съдействат за провеждане на политики и мерки за технологична адаптация на индустриалните производства в трите региона – Стара Загора, Перник и Кюстендил.

Членовете на съвета отбелязаха, че в рамките на обсъждането на справедливия енергиен преход е необходимо да се направят изводи от текущата ценова криза на енергийните пазари, която добавя своята тежест към вече предприети действия за ускоряване на декарбонизацията и при отчитане на икономическото възстановяване от Ковид пандемията.

На представянето беше акцентирано, че подготовката на териториалните планове за предаване пред ЕК изостава значително. В тази връзка е необходимо да се ускори разработването на плановете от страна на Министерство на енергетиката за трите региона, като се изведат ясно целите за предприемане на всеобхватни мерки за недопускане на демографска криза в засегнатите региони, за запазване и подобряване на условията за трудова заетост, за постепенна индустриална преориентация в засегнатите региони, както и за осигуряване на подкрепа за образователни и научни програми, насочени към развитието в засегнатите региони, като е важно тези мерки да се синхронизират с останалите инструменти от ЕК.

След приключване на комисията на НС, със становището на ИСС – „Териториални планове за справедлив преход – цели, предизвикателства и очакван ефект“ беше запознат и министърът на околната среда и водите Борислав Сандов.

В дискусиите участваха Зорница Русинова, председател на Икономическия и социален съвет, Пламен Димитров и Богомил Николов, заместник-председатели, и членове на съвета.

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap