MenuНачало 9 Актуално 9 Икономическият и социален съвет и Комисията за защита от дискриминация обсъдиха възможности за сътрудничество и партньорство

Икономическият и социален съвет и Комисията за защита от дискриминация обсъдиха възможности за сътрудничество и партньорство

Актуално, Новини

Начало 9 Актуално 9 Икономическият и социален съвет и Комисията за защита от дискриминация обсъдиха възможности за сътрудничество и партньорство

На проведената на 8 септември 2022г. работна среща председателят на Икономическия и социален съвет г-жа Зорница Русинова и председателят на Комисията за защита от дискриминация доц. д-р Ана Джумалиева начертаха стъпки за засилване на взаимодействието между двете организации.

Доц. д-р Джумалиева представи основните инициативи на КЗД, както и активната международна дейност на Комисията. Акцент бе поставен на кампанията „Достъпна България“, която от 2017 г. стимулира осигуряването на достъпна среда за хората с увреждания в страната и цели както показването на добри примери, така и да налага предвидените от закона за защита от дискриминация санкции и принудителни административни мерки.

От своя страна, г-жа Русинова представи дейността на ИСС и ролята му като консултативен орган, изразяващ волята на структурите на работодателите, синдикатите и гражданските организации. Председателят подчерта за важността на позицията и гласа на организираното гражданско общество по значими за страната ни въпроси от икономическата и социалната сфера. Г-жа Русинова допълни, че въз основа на закона за ИСС съветът изработва и приема актове както по собствена инициатива, така и по предложение на президента на републиката, на председателя на Народното събрание и на Министерски съвет. Важната роля на ИСС, особено в периоди на несигурност и кризи, се подчертава от факта, че за първи път тази година и трите институции възложиха изготвянето на анализи и становища от Съвета (общо четири анализа и становища).

В знак на уважение, доц.д-р Ана Джумалиева връчи на г-жа Зорница Русинова почетен плакет на Комисията за защита от дискриминация.
На срещата бяха обсъдени теми за партньорство и възможност за подписване на Меморандум за сътрудничество между Комисията за защита от дискриминация и Икономическият и социален съвет.
От страна на Комисията на срещата присъстваха доц.д-р Ана Джумалиева – председател на КЗД, д-р Баки Хюсеинов – заместник-председател на КЗД, инж. Сабрие Сапунджиева, д-р Владимира Стоименова и инж. Наско Атанасов – членове на КЗД, както и Надежда Йонкова – главен секретар на КЗД и Виктория Миланова, началник на отдел АПМС.

Г-жа Русинова беше придружена от Смилена Костова – главен секретар на ИСС и Атанаска Николова – парламентарен съветник в ИСС.

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap