MenuНачало 9 Актуално 9 Икономическият и социален съвет с годишен отчет: Актовете ни са полезни и за изпълнителната и за законодателната власт

Икономическият и социален съвет с годишен отчет: Актовете ни са полезни и за изпълнителната и за законодателната власт

Актуално, Новини

Начало 9 Актуално 9 Икономическият и социален съвет с годишен отчет: Актовете ни са полезни и за изпълнителната и за законодателната власт

На последната си пленарна сесия за тази година, членовете на ИСС отчетоха дейността си за 2022 и се обединиха около мнението, че работата им е била много активна, ползотворна и значима.
Според председателя на Съвета Зорница Русинова „актовете, изготвени от експертите на ИСС са с безспорна стойност и са изключително полезни както за изпълнителната, така и за законодателната власт. Доказателство за това е, че в плановете за следващата година вече има заявени теми от страна на институциите, по които Съвета трябва да изготви съответните анализи“. Тя пожела на колегите си да продължат да работят със същия ентусиазъм и отговорност и през новата година.
Икономическият и социален съвет на Република България е приел през 2022 година 13 становища, 2 резолюции и 4 анализа, от тях 4 предложения за актове е имал от президента на републиката, председателя на Народното събрание и от Министерски съвет, заседавал е на 12 пленарни сесии, 27 са били докладчиците по актовете на Съвета и е провел 37 заседания на постоянни и временни комисии.
В отчета за 2022 г. е записано, че Стратегическите приоритети на Икономическия и социален съвет за периода 2021-2025 г. имат за цел адекватно да отразяват и да се фокусират върху преодоляването на основните предизвикателства, пред които е изправено обществото – разрастваща се икономическа, социална и политическа криза. В този контекст, приоритетите включват:

  • Европейският зелен пакт и устойчиво развитие на България;
  • Технологична трансформация и дигитализация на икономиката и обществото;
  • Европейският стълб на социалните права (ЕССП) – Европейският план за действие за ЕССП и проекцията му за първия национален план на България.

Стремежът е през целия период на този мандат на Съвета, стратегическите приоритети да са във фокуса на работата и постоянно да се надграждат и актуализират спрямо икономическите и социални динамики у нас и в ЕС.
И през 2022 г. ИСС затвърждава ангажимента си да представя разностранните интереси на българските граждани и същевременно, демонстрира волята на всички членове на Съвета да се обединят около стратегическата цел за по-зелена, по-цифрова и по-умна Европа, част от която е и нашата страна. Всички документи изготвени през 2022 г от ИСС са в синхрон с тези стратегически приоритети. Те покриват тематично поне един, а често и няколко от тях.
Членовете на ИСС получиха Бюлетин №1 с приетите актове през 2021 г. и специален поздрав от Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Вълшебство“, както и приятна атмосфера от Дневен център „Светове“ към Фондация „Светът на Мария“.

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap