MenuНачало 9 Актуално 9 ИСС със становище „Енергийна, водна и транспортна бедност – специфики при проявлението и мерки за преодоляването им“

ИСС със становище „Енергийна, водна и транспортна бедност – специфики при проявлението и мерки за преодоляването им“

Актуално, Новини

Начало 9 Актуално 9 ИСС със становище „Енергийна, водна и транспортна бедност – специфики при проявлението и мерки за преодоляването им“

Икономическия и социален съвет на Република България прие становище на тема „Енергийна, водна и транспортна бедност – специфики при проявлението и мерки за преодоляването им“. Становището е разработено по собствена инициатива и разглежда необходимостта от въвеждането на различни дефиниции за категориите бедност – съответно енергийна, водна и транспортна. Разработването на становището бе разпределено на Комисията по социална политика и Комисията по устойчиво развитие, селско стопанство, околна среда и регионални политики. За водеща комисия по подготовката на проекта на становището бе определена Комисията по социална политика, а за докладчици – Веселин Митов от II група и Лидия Шулева от III група.В обсъждането на становището участваха заместник- министъра на труда и социалната политика Гинка Машова и Красимир Ненов, заместник-министър на енергетиката.В становището на Съвета се посочва, че определянето на бедност означава лицето или домакинството да не може да поддържа определен стандарт. ИСС счита, че е необходимо да се направи ясно разделение на нуждите от подкрепа за хората, за да не възниква социално напрежение. ИСС отбелязва и факта, че у нас няма официални дефиниции за eнергийна, водна и транспортна бедност и счита, че България трябва да въведе национални механизми за подпомагане, както и да се предвидят законодателни мерки за приемането на официални определения.Съвета е на мнение, че при определяне на енергийната, водната и транспортната бедност в България за социално подпомагане е необходимо да се оформят три различни групи правоимащи, защото целите на подпомагане са различни – при енергийната бедност целта на подкрепата е за облекчен достъп до финансиране на програми за енергийна ефективност. В същото време при водното подпомагане е необходимо да се приложи осигуряване на базови жизнени нужди на най-уязвимите домакинства, за които цената е социално непоносима. Транспортното подпомагане от своя страна ще позволи икономическа активност на гражданите в условията на ръст на цените на горивата при въвеждането на такси за емисии в транспорта.Заместник-министър Гинка Машова благодари за приноса на Икономическия и социален съвет  в търсенето на дългосрочни решения за осигуряването на жизненоважни потребности на хората от уязвимите групи. „Това са сложни, комплексни и всеобхватни предизвикателства. Трайните решения за тях могат да бъдат открити и приложени в практиката само с координирани усилия и принос от ангажираните институции, социалните партньори и заинтересовани страни. Не трябва да забравяме, че по темата България има поети ангажименти по Плана за възстановяване и устойчивост, които трябва да бъдат изпълнени.  МТСП има готовност да организира среща, на която всички заинтересовани институции и партньори да обсъдим заедно препоръките на ИСС в детайли“ коментира още Машова.„Имаме общо разбиране за важността да се внесе промяна в Закона за енергетиката” подчерта заместник- министъра на енергетиката Ненов. „Това, с което се ангажирам, е да бъдем активни да разработим ЗИД на Закона за енергетиката и ще разчитаме на вашия принос.“По време на пленарната сесия, председателят на ИСС Зорница Русинова получи поздравителен адрес от името на МТСП.Целият текст на становището може да намерите на сайта на ИСС: https://esc.bg/

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap