MenuНачало 9 Актуално 9 ИСС прие становище по Националния план за развитие на биологичното производство

ИСС прие становище по Националния план за развитие на биологичното производство

Актуално, Новини

Начало 9 Актуално 9 ИСС прие становище по Националния план за развитие на биологичното производство

Пленарната сесия Икономическия и социален съвет на РБ прие след съдържателен дебат становище по Националния план за развитие на биологичното производство 2030 г. Становището е разработено по собствена инициатива като част от плана на съвета за първото полугодие на годината. То е разпределено на Комисия по устойчиво развитие, селско стопанство, околна среда и регионални политики, ръководена от г-жа Ина Агафонова, а докладчик по акта е г-жа Наталия Шукадарова. Биологичното производство е важна част от селскостопанския отрасъл, влияе положително върху развитието на селските райони и е средство за намаляване на обезлюдяването в селата. В този смисъл, ИСС подчертава стратегическата значимост на „Националния план за развитие на биологичното производство 2030 г.“ за напредъка и подобряването на селскостопанското производство в страната, за развитието на селските райони и за осигуряването на поминък и заетост за населението. В становището си ИСС подчертава, че биологичният сектор в страната следва да претърпи съществени нормативни, структурни и производствени промени, за да бъде изпълнена националната цел за достигане на 10 % биологични площи до 2030 г. Затова се подкрепя категорично въвеждането на европейската директива за зелени обществени поръчки, отбелязва се като положителен подхода по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, при който с приоритет са биологичните продукти, произведени в България, и се настоява за изготвянето на детайлен анализ относно причините и факторите, обуславящи негативните тенденции в развитието на биологичния сектор през последните няколко години, както и на социално-икономическа оценка на състоянието на сектора.

Пълният текстове на становището може да бъде намерен на: https://esc.bg/

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap