MenuНачало 9 Актуално 9 Икономическият и социален съвет подписа меморандум за сътрудничество с Икономическия университет – Варна

Икономическият и социален съвет подписа меморандум за сътрудничество с Икономическия университет – Варна

Актуално, Новини

Начало 9 Актуално 9 Икономическият и социален съвет подписа меморандум за сътрудничество с Икономическия университет – Варна

Двустранният документ беше подписан официално от проф. д-р  Евгени Станимиров, ректор на ИУ – Варна, и председателят на Икономическия и Социален Съвет, Зорница Русинова. На събитието присъстваха представители на академичната общност, зам.-председатели и членове на Съвета, студенти и журналисти. Професор Станимиров запозна присъстващите с постиженията на университета, като отбеляза, че обучението в учебното заведение има „подчертано предприемаческа и зелена насоченост“ и допълни, че „голяма част от завършилите студенти, вече имат собствен бизнес“. От своя страна Зорница Русинова разясни пред аудиторията ролята на ИСС в социалния и икономически живот на страната и неговата значимост като експертиза и „глас на гражданското общество“.  Пред гостите бяха представени и дискутирани някои от актуалните актове, изготвени от Икономическия и социален съвет.

Студентите бяха запознати с основните изводи от анализа на Съвета относно участието на младите хора в процесите на вземане на решения в България и в ЕС, с акцент върху „зелените“ решения и дигитализацията. Темата беше представена от Офелия Кънева, член на ИСС от трета група. Богомил Николов, заместник-председател на ИСС, разясни основните акценти от становището на съвета на тема „Национален план за въвеждане на еврото“ и анализа „Въздействие на присъединяването на България към еврозоната върху икономическото развитие, инфлацията и доходите в страната“.

Милена Ангелова, член на ИСС от първа група и член на ЕИСК, презентира становището на ЕИСК „МСП, предприятия на социалната икономика, занаяти и свободни професии/ Готовност за постигане на целите 55“.

Председателят на ИСС подчерта, че срещите с младите хора, които водят до конкретни обсъждания по актуални теми са изключително ценни и би подкрепила тези, които имат интерес и желание да участват в стажантските програми и обмен на информация на Съвета. Сътрудничеството с ИУ- Варна ще се развива в няколко направления – подпомагане качеството на обучение на студентите, чрез използването на информацията и експертизата на ИСС, партньорство в областта на различни видове проучвания и анализи, както и организирането на съвместни прояви от общ интерес.

Проф. Станимиров връчи и почетен плакет на председателя на ИСС Зорница Русинова.

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap