MenuНачало 9 Новини 9 ИСС ПОЛУЧИ ПРИЗНАНИЕ ОТ ЕК ЗА РЕЗОЛЮЦИЯТА СИ ПО МНОГОГОДИШНАТА ФИНАНСОВА РАМКА НА ЕС

ИСС ПОЛУЧИ ПРИЗНАНИЕ ОТ ЕК ЗА РЕЗОЛЮЦИЯТА СИ ПО МНОГОГОДИШНАТА ФИНАНСОВА РАМКА НА ЕС

авг. 21, 2020 | Новини

ИСС получи писмо от комисаря по бюджет и човешки ресурси в ЕК Гюнтер Йотингер, в което той благодари за изпратения му акт на българския Икономически и социален съвет, посветен на предстоящото обсъждане и приемане на Многогодишната финансова рамка (МФР) на ЕС 2021 – 2027 г. В писмото си комисарят изразява благодарност за подкрепата на българския Икономически и социален съвет за изграждането на още по-силна и справедлива Европа и подчертава своята висока оценка за акта на ИСС.

Като отбелязва, че стремежът на Европейската комисия е да се чуят гласовете на всички европейски институции и на гражданските организации преди обсъждането на политическите приоритети за следващия бюджетен период, Густав Йотингер приветства активната позиция на ИСС. В нея е заявена подкрепа от гражданското общество в България за повишаване на седемгодишния бюджет на ЕС, отбелязва той, както и за още по-голяма диверсификация на източниците за финансиране. В акта си ИСС изразява също принципната си подкрепа за предложението на ЕК за увеличаване дела на същинските собствени бюджетни ресурси на ЕС. В същото време ИСС препоръчва да се разгледат и допълнителни други източници за бюджета. ИСС обръща внимание и на българското Министерството на финансите внимателно да анализира бъдещи предложения от гледна точка интересите на България.

Комисар Йотингер подчертава в писмото си значението на поставените в българската резолюция въпроси, свързани с дигитализацията, научните изследвания и иновациите, сигурността и отбраната на ЕС. Той обръща специално внимание на препоръките на българския ИСС относно Общата селскостопанска политика и Кохезионната политика. В резолюцията си българският ИСС изразява тревога от предложението на ЕК за намаляване на средствата за селскостопанската и за кохезионната политика в следващия бюджетен период до 2027 г. и подчертава, че тези политики трябва да бъдат насърчени заради продължаването и задълбочаването на процеса на сближаване на държавите членки. Според ИСС не бива да се намаляват и средствата за селските райони, което също би противоречало на политиката на сближаване.

Като благодари на българския ИСС за активното му участие в обсъждането на МФР, комисар Йотингер насърчава организираното гражданско общество в България да продължи да работи за силна и справедлива Европа.

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap