MenuНачало 9 Актуално 9 Икономическият и социален съвет представи aнализ за участието на младите хора в процесите на взимане на решения в България и в ЕС, в т.ч. с акцент върху „зелените“ решения и дигитализацията“

Икономическият и социален съвет представи aнализ за участието на младите хора в процесите на взимане на решения в България и в ЕС, в т.ч. с акцент върху „зелените“ решения и дигитализацията“

Актуално, Новини

Начало 9 Актуално 9 Икономическият и социален съвет представи aнализ за участието на младите хора в процесите на взимане на решения в България и в ЕС, в т.ч. с акцент върху „зелените“ решения и дигитализацията“

Икономическият и социален съвет представи в рамките на Третото издание на форум на обществен диалог за политики в прехода към въглеродна неутралност на тема „Новият енергиен микс: обществен диалог за политики в прехода към въглеродна неутралност“, организирано от Агенцията за регионално икономическо развитие – Стара Загора (АРИР), приетият на 22 юли 2022 г. „Анализ за участието на младите хора в процесите на взимане на решения в България и в ЕС, в т.ч. с акцент върху „зелените“ решения и дигитализацията“.
Г-жа Офелия Кънева, член на ИСС и докладчик по анализа представи в детайли изводите и препоръките, изведени в акта на ИСС и подчерта, че младите хора и тяхното участие разполага с голям потенциал за предоставяне на възможности за учене от опит в неформална среда и за ангажиране в дейности за укрепване на техните цифрови компетентности и медийна грамотност. Г-жа Кънева допълни, че именно цифровата грамотност и специфичните дигитални умения играят решаваща роля за независимостта, социалното приобщаване, гражданската ангажираност и включването на младите хора. Накрая тя сподели, че ИСС като консултативен орган, изразяващ волята на организираното гражданско общество работи активно по темата за ролята на младите хора в тяхната реализация и осъзнато участие при вземането на важни решения, свързани с тяхното бъдеще и развитие.

В хибридното събитие взе участие и г-жа Лора Любенова, главен експерт в администрацията на ИСС, която представи становището, прието от Съвета на тема „Териториални планове засправедлив преход – цели, предизвикателства и очакван ефект.“ В представянето си тя акцентира върху изводите и заключенията от становището и как общите цели могат да се постигнат чрез планиране на въздействието на механизма за справедлив преход върху адаптацията на работната среда в съществуващи предприятия; създаването на нови работни места; развитието на градската среда и осигуряване на синергия между разполагаемите финансови инструменти в периода до 2030 година.
Участие във форума взе също г-н Огнян Атанасов, вицепрезидент на КНСБ и член на ИСС, както и други представители на местната власт, национални и чуждестранни предприятия, организации и представители на ЕК в България, както и други.

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap