MenuНачало 9 Актуално 9 ИСС представи пред вицепремиера Пеканов становището си за готовността на българските предприятия да осъществяват успешно климатично неутрална трансформация

ИСС представи пред вицепремиера Пеканов становището си за готовността на българските предприятия да осъществяват успешно климатично неутрална трансформация

Актуално, Новини

Начало 9 Актуално 9 ИСС представи пред вицепремиера Пеканов становището си за готовността на българските предприятия да осъществяват успешно климатично неутрална трансформация

На среща в Министерския съвет Икономическият и социален съвет на Република България представи пред Атанас Пеканов, заместник министър-председател по управление на европейските средства становището си на тема „Политики и мерки за повишаване на информираността и на готовността на българските предприятия да осъществяват климатично неутрална трансформация“.
Според вицепремиера Пеканов “в тези турбулентни времена подобни разработки са изключително важни, защото те дават синтезирана информация по теми, които институциите могат да използват в готов вид, тъй като те представляват задълбочен анализ на експерти, запознати както с българското законодателство, така и с европейските изисквания, свързани със „Зелената сделка“.
Според председателя на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова становището съдържа „освен високата експертиза, която съветът предлага и готови решения на част от проблемите, свързани със Зеления преход, обединени от общата позиция на  работодатели, синдикати и граждански организации, членуващи в ИСС“.

Като основни тези бяха отличени слабата информираност на малките и средните предприятия в България за преминаване към климатично неутрална трансформация, както и тяхното развитие, имайки предвид, че формират 99.8% от предприятията в страната. Становището извежда редица препоръки, за да могат МСП да осъществят успешно екологичния преход, да продължат да развиват дейности с висока принадена стойност и да получат ясни и недвусмислени насоки, свързани с всички изисквания и законодателни промени. А призивът е българските компетентни институции да осигурят необходимата подкрепа.

Докладчици по становището са д-р Милена Ангелова – от група I – работодатели, и Огнян Атанасов – от група II – синдикати.

На дискусията присъстваха заместник-министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова, председателят на комисията по въпросите на ЕС Деница Симеонова, членове на ИСС и представители на министерство на иновациите и растежа, на министерство на финансите, на представителството на ЕК в България и други.

Цялото становище може да намерите на сайта на ИСС https://esc.bg/.

 

   

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap