MenuНачало 9 Актуално 9 ИСС приема три становища на пленарната сесия на 30 юни 2021 г.

ИСС приема три становища на пленарната сесия на 30 юни 2021 г.

Актуално, Новини

Начало 9 Актуално 9 ИСС приема три становища на пленарната сесия на 30 юни 2021 г.

Три становища ще бъдат обсъдени и приети на пленарната сесия на ИСС, която ще се състои на 30 юни т.г.

Експертите и постоянните комисии разработиха проекти на становища, които са  по инициатива и част от плана за дейността на ИСС.

„Икономическите последици от разпространението на COVID 19 в България и мерки за преодоляването им“ е тема на проекта за становище, който задълбочено анализира всички мерки, приложени досега за  подпомагане на хората и на бизнеса. Документът констатира както слабости така и положителни влияния и препоръчва създаването на ясни критерии и  условия за подпомагане.

Становище за “Настоящата система за професионално обучение, квалификация и преквалификация за възрастни с цел оценка на съответствието й с развитието на пазара на труда“ е вторият документ за разглеждане на пленарната сесия. В него ИСС акцентира върху необходимостта от повишаване степента на участие на възрастните в цифровото образование и обучение иразвиване на съвременни професионални компетентности, необходими на пазара на труда.

Темата за Националната здравна стратегия 2021–2030 г. също ще бъде предмет на становище на ИСС. От първостепенно значение за Съвета е да се поддържа високо ниво на защита на общественото здраве, особено в условията на глобална здравна криза. Чрез становището си ИСС отправя редица предложения за подобряване на проекта за Национална здравна стратегия на България до 2030 г.

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap