MenuНачало 9 Актуално 9 ИСС приема три становища на пленарната сесия на 30 юни 2021 г.

ИСС приема три становища на пленарната сесия на 30 юни 2021 г.

Актуално, Последни новини

Начало 9 Актуално 9 ИСС приема три становища на пленарната сесия на 30 юни 2021 г.

Три становища ще бъдат обсъдени и приети на пленарната сесия на ИСС, която ще се състои на 30 юни т.г.

Експертите и постоянните комисии разработиха проекти на становища, които са  по инициатива и част от плана за дейността на ИСС.

„Икономическите последици от разпространението на COVID 19 в България и мерки за преодоляването им“ е тема на проекта за становище, който задълбочено анализира всички мерки, приложени досега за  подпомагане на хората и на бизнеса. Документът констатира както слабости така и положителни влияния и препоръчва създаването на ясни критерии и  условия за подпомагане.

Становищеза “Настоящата система за професионално обучение, квалификация и преквалификация за възрастни с цел оценка на съответствието й с развитието на пазара на труда“ е вторият документ за разглеждане на пленарната сесия. В него ИСС акцентира върху необходимостта от повишаване степента на участие на възрастните в цифровото образование и обучение иразвиване на съвременни професионални компетентности, необходими на пазара на труда.

Темата за Националната здравна стратегия 2021–2030 г. също ще бъде предмет на становище на ИСС.От първостепенно значение за Съвета е да се поддържа високо ниво на защита на общественото здраве, особено в условията на глобална здравна криза. Чрез становището си ИСС отправя редица предложения за подобряване на проекта за Национална здравна стратегия на България до 2030 г.

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast