MenuНачало 9 Актуално 9 ИСС прие „Анализ на актуалното състояние на работните заплати в България – изводи и препоръки“ в изпълнение на решение на Министерски съвет

ИСС прие „Анализ на актуалното състояние на работните заплати в България – изводи и препоръки“ в изпълнение на решение на Министерски съвет

Актуално, Новини

Начало 9 Актуално 9 ИСС прие „Анализ на актуалното състояние на работните заплати в България – изводи и препоръки“ в изпълнение на решение на Министерски съвет


Икономическият и социален съвет изготви и прие „Анализ на актуалното състояние на работните заплати в България – изводи и препоръки“, в изпълнение на Решение №232 на Министерския съвет.  Председателят на съвета Зорница Русинова отбеляза, че подготовката на съответния акт е бил дълъг и труден процес, тъй като в него участват експерти, поддържащи диаметрално противоположни позиции. Въпреки това във финалния вариант са постигнати някои общи позиции, като подчерта, че ценното в анализа е, че той съдържа и ясно формулиране на различията във вижданията между работодателите и синдикатите. „Темата за заплащането на труда е от съществено значение и за трите групи на ИСС. По някои въпроси, между групата на работодателите и синдикатите са налице диаметрално противоположни виждания, затова в настоящия анализ са изложени различни подходи и оценки.“, допълни Русинова. ИСС заявява своята готовност да допринесе за максимално бързо транспониране на Директивата за адекватни минимални заплати, като държавата следва да определи националните критерии за оценка на адекватността на минималната работна заплата чрез диалог със социалните партньори.

България е с най-ниската МРЗ в ЕС. Според работодателите, тази позиция корелира с факта, че България е на последно място по БВП и производителност на труда. Всяка държава включва различни компоненти при определяне на МРЗ, което според работодателите изкривява статистиката. През последните 10 години се наблюдава устойчива тенденция на растеж на МРЗ. Работодателите не приемат административното, без обективни критерии, увеличение на МРЗ. Според синдикатите, нарастването на минималната работна заплата в България не води до спад на заетостта в периода 2010 – 2021 г., а напротив, на моменти има стимулиращ ефект. Това означава, че нивото на МРЗ е по-ниско от това, което пазара може да си позволи.

Докладчици по Анализа са Мария Минчева, заместник-председател на ИСС от 1-ва група, Пламен Димитров , заместник-председател на ИСС от 2-ра група и проф. Катя Владимирова, член на ИСС от 3-та група.

На пленарната си сесия ИСС, прие единодушно и становище на тема „Политики и мерки за повишаване на информираността и на готовността на българските предприятия да осъществяват успешно климатично неутрална трансформация“, разработено по собствена инициатива. Докладчик по становището е доктор Милена Ангелова, представител на ИСС от група 1 и Огнян Ангелов, член на ИСС от група 2.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap