MenuНачало 9 Актуално 9 ИСС прие резолюция по Националния план за възстановяване и устойчивост и становище за справедлив енергиен преход в Енергийната стратегия на България до 2030 с хоризонт до 2050

ИСС прие резолюция по Националния план за възстановяване и устойчивост и становище за справедлив енергиен преход в Енергийната стратегия на България до 2030 с хоризонт до 2050

Актуално, Новини

Начало 9 Актуално 9 ИСС прие резолюция по Националния план за възстановяване и устойчивост и становище за справедлив енергиен преход в Енергийната стратегия на България до 2030 с хоризонт до 2050

На пленарната си сесия Икономическият и социален съвет на Република България прие единодушно два основни акта – резолюция  по „Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България“ и становище на тема: „Национални цели и приоритети за справедлив енергиен преход в Енергийната стратегия на България до 2030 год. с хоризонт до 2050“. Текстовете са разработени по собствена инициатива.
В резолюцията ИСС подчертава, че във финалната версия на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), внесен за разглеждане и одобрен от Съвета на министрите, в сравнение от предходния вариант, се съдържат съществени изменения, които не бяха подложени на дискусия нито със социалните партньори, нито на по-широко обществено обсъждане. Това доведе до включване на неприемливи ангажименти, които могат да имат пагубно отражение върху енергийната сигурност на България, икономиката  и социалната среда и вече пораждат съществено политическо и обществено напрежение, което създава риск за цялостен провал на изпълнението на Плана. Според ИСС, политическата неопределеност на национално ниво, липсата на индикации за сформиране на редовно действащо правителство и евентуални нови предсрочни парламентарни избори, създават риск от невъзможност за приемане на част от реформите, предвидени в Плана, за които се изискват законодателни промени.По време на срещата , председателят на ИСС Зорница Русинова коментира, че „Съветът е единственият орган, който взима сериозно и отговорно отношение по темата с Плана. Всички останали, които се изказват са чисто политически лица и в този смисъл значимостта на резолюцията изготвена от ИСС е голяма.“ Тя допълни, че натрупването на забавяния по представяне, приемане и стартиране изпълнението на НПВУ, пропуснатата възможност за получаване на авансово плащане могат да доведат до необходимост от дългово финансиране, с цел обслужване на част предвидените инвестиции.

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap