MenuНачало 9 Новини 9 ИСС РАЗРАБОТВА СТАНОВИЩЕ „ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ИСС ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКАТА НА ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“

ИСС РАЗРАБОТВА СТАНОВИЩЕ „ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ИСС ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКАТА НА ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“

ное. 25, 2020 | Новини

Проект за становище на ИСС „Предложения на ИСС във връзка с подготовката на „План за възстановяване и устойчивост на Република България“ разгледаха на съвместно заседание две комисии на съвета. Радосвет Радев – председател на Комисията по икономическа политика и Пламен Димитров – председател на Комисията по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения предложиха за обсъждане разработения проект. Двамата докладчици подчертаха значението на бъдещия акт на ИСС като важна част от актуалната обществена дискусия по подготовката на Плана за възстановяване и устойчивост на България. Този план ще има ключово значение за развитието на България в трудните времена кризата, породена от пандемията Ковид 19, подчертаха двамата докладчици. На основата на този план България ще получи финансиране отМеханизма за възстановяване и устойчивост по европейския план NewGeneration EU.

Очаква се становището на организираното гражданско общество да повлияе на процеса на уточняване, структуриране и конкретизиране на бъдещия План за възстановяване и устойчивост, Бъдещето становище на ИСС ще изразява общи позиции на работодатели, синдикати и третия сектор.

В дискусията беше откроена необходимостта от повече прозрачност и измеримост на ефекта от поставените цели, които ще бъдат постигнати от приложението на Mлан за възстановяване и устойчивост. Чрез този проект на становище ИСС ще поиска от правителството по-ясна картина за индикаторите, които България трябва да постигне. Подчертано беше също, че становището ще акцентира върху необходимостта от синергия между различни планови и стратегически документи, както и върху ясното открояване на връзката между процесите, целите и финансирането от различни източници.

След като бъдат отразени бележките и допълненията, направени по време на заседанието, проектът на становището ще бъде обсъдено за приемане на следваща пленарна сесия на ИСС.

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap