MenuНачало 9 Актуално 9 ИСС прие резолюция по Националния план за възстановяване и устойчивост и Териториалните планове за справедлив преход

ИСС прие резолюция по Националния план за възстановяване и устойчивост и Териториалните планове за справедлив преход

Актуално, Новини

Начало 9 Актуално 9 ИСС прие резолюция по Националния план за възстановяване и устойчивост и Териториалните планове за справедлив преход

Икономическият и социален съвет на Република България прие резолюция по Националния план за възстановяване и устойчивост и Териториалните планове за справедлив преход на пленарната си сесия в понеделник. Документът е разработен по собствена инициатива и отразява европейските политики за преход към нискоемисионна икономика, кръгова икономика и дигитализация.
В резолюцията ИСС напомня, че изпълнението на инвестициите и реформите трябва да се осъществява при спазване на принципите на сътрудничество и партньорство и настоява за създаването на Комитет за наблюдение с участието на социално-икономическите партньори за проследяване на напредъка по изпълнението на всички реформи и инвестиции по инициативата NextGeneragtionEU.
ИСС държи на прозрачен и ефективен механизъм за граждански мониторинг при планиране, управление и разпределение на средствата, които да гарантират осъществяване на нисковъглеродния преход по справедлив за хората и икономиката на страната начин.
Съветът подчертава, че при планиране и изпълнение на Плана за възстановяване и Териториалните планове диалогът с гражданското общество не се използва ефективно.
Според експертите актуализираната версия на Интегрирания план „Енергетика – Климат“ е препоръчително да бъде завършена след постигане на обществено съгласие по реформите, залегнали в НПВУ.
ИСС препоръча във всички свои актове по темата да се изведат ясно целите за:

  • предприемане на всеобхватни мерки за недопускане на демографска криза в засегнатите региони;
  • запазване и подобряване на условията за трудова заетост;
  • постепенна индустриална преориентация в засегнатите региони;
  • осигуряване на подкрепа за образователни и научни програми, насочени към развитието в засегнатите региони

Целият текст на резолюцията на Икономическия и социален съвет може да откриете на https://esc.bg/

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap