MenuНачало 9 Актуално 9 „Дигитална България: политики, мерки и предизвикателства“ е темата на становище, прието на пленарната сесия на ИСС

„Дигитална България: политики, мерки и предизвикателства“ е темата на становище, прието на пленарната сесия на ИСС

Актуално, Новини

Начало 9 Актуално 9 „Дигитална България: политики, мерки и предизвикателства“ е темата на становище, прието на пленарната сесия на ИСС

Икономическият и социален съвет на Република България разработи и прие на пленарната си сесия становище на тема: „Дигитална България: политики, мерки и предизвикателства“.
В становището се посочва, че дигиталната трансформация и отражението ѝ върху всички обществени процеси в България е въпрос от стратегическо значение за разгръщане на икономическия потенциал на страната, подобряване на условията на труд и качеството на живот. Демографската криза и качеството на образованието на населението представляват значителен риск за успешна дигитална трансформация.
Според експертите на Съвета,  управлението на дигиталната трансформация в България трябва да се осъществява в координация със законодателна, изпълнителна и съдебна власт и с активното участие на работодатели, синдикати, неправителствени организации, граждански сдружения.
ИСС смята, че успешната дигитална трансформация в обществения сектор изисква коренни промени в работните и бизнес процесите, като за държавната и общинската администрация е необходимо да се доразвие и усъвършенства разработената архитектура на електронното управление.
В становището се подчертава,  че дигитализацията на икономиката може да доведе до различия и задълбочаващо се неравенство между отделните хора и домакинствата (дигитално неравенство). Затова следва да се подкрепят политики и мерки за осигуряване на достъп на всички лица и фирми до технологии и услуги.
Като тревожна тенденция се наблюдава още  изоставане в дигитализацията на малките и средни предприятия у нас и в този смисъл Съветът настоява за адекватни нови политики и мерки за подкрепа на МСП за дигитална и технологична трансформация.
ИСС изтъква и непрекъснато увеличаване на киберзаплахите на европейско, национално, секторно и фирмено ниво и настоява за инвестиции в реални мерки за киберсигурност и най-вече в подготовката и обучението на човешкия фактор.
Според министъра на електронното управление Александър Йоловски, който беше гост на заседанието, становището изготвено от ИСС е изключително задълбочено и полезно и ще бъде използвано като основа за разработването на цялостната стратегия за дигитализация.
ИСС препоръчва да се стимулира използването на предимствата на изкуствения интелект, отчитайки възможността за интензификация във всички сфери на обществено-икономическия живот, като се обръща внимание на ползите, рисковете, заплахите и липсата на конкретна регулация към настоящия момент.
На пленарната сесия Икономическият и социален съвет прие и становище „Мерки за добро психично здраве“, което се отнася предимно за работещите граждани и анализ за „Интеграция на хората с увреждания на пазара на труда – мерки, стимули и предизвикателства“.
Д-р Славита Джамбазова, зам.-генерален директор на БЧК, която също присъства на пленарната сесия увери, че темата с психичното здраве е особено актуална и е във фокуса на работа и на Българския червен кръст.
Пълните текстове на документите може да откриете на https://esc.bg/

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap