MenuНачало 9 Актуално 9 ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ УЧАСТВА ВЪВ ФОРУМ НА ВИСОКО РАВНИЩЕ ЗА СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 2023

ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ УЧАСТВА ВЪВ ФОРУМ НА ВИСОКО РАВНИЩЕ ЗА СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 2023

Актуално, Новини

Начало 9 Актуално 9 ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ УЧАСТВА ВЪВ ФОРУМ НА ВИСОКО РАВНИЩЕ ЗА СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 2023

Председателят на Икономически и социален съвет (ИСС) Зорница Русинова беше официален гост във Форума за социален диалог на Югоизточна Европа 2023 (South-Eastern Europe Social Dialogue Summit 2023, където тя модерира първия панел на тема „Смекчаване на ефектите от енергийната криза – съвместни инициативи“. В събитието взеха участие и Георги Стоев, член на ИСС и представител на БТПП, който беше лектор в третия панел на тема „Регионалната интеграция на Югоизточна Европа и процеса на присъединяване към ЕС за страните кандидати“, а Иванина Янкова, национален секретар на КНСБ и представител на синдикатите от ИСС представи българския опит във втория панел на тема „Сътрудничество в енергийния сектор като възможност за устойчиво развитие“.
Целта на форума, провел се под наслов „Икономическите и социални съвети като генератор на устойчиви решения за новите предизвикателства през интеграцията на Югоизточна Европа“, е икономически и социални съвети от тази част на региона, от държави-членки на ЕС и от такива, който са в процес на присъединяване, да се съберат заедно за обмяна на идеи и обсъждане на решения по големите общи предизвикателства като регионалните конфликти, енергийните кризи, устойчивото развитие за климата. Основните набелязани теми в програмата бяха свързани именно със смекчаване на ефектите от енергийната криза, сътрудничеството в този сектор като възможност за устойчиво развитие, присъединяването на страните кандидати за членство към ЕС.
В заключителни си думи председателят на ИСС изтъкна три основни акцента от дискусията, че е необходимо повече сътрудничество и повече комуникация между страните  от региона, за да може да всяка една от тях да чуе и разбере научените уроци от другите, да се чуят взаимно проблемите и да се разбират по-добре; другото заключение е свързано със създаване на повече работни места, да се подкрепя бизнеса и малките и средните предприятия, а третото – да се подкрепят младите хора и да се въвличат в целия процес, защото всички сме едно семейство и е необходимо съдействие за постигане на устойчиви цели и зелен преход. „Обучение и информация“ са двете ключови думи, с които завърши изказването си Зорница Русинова.
Срещата беше официално открита от председателя на Икономически и социален съвет на Гърция Йоанис Паидас, министъра на финансите на Гърция Кристос Стайкурас, заместник-председателя на Европейската комисия Маргаритис Схинас, кмета на Солун Константинос Зервас, както и от други представители на местните власти. Също така във форума участваха председателите на Икономически и социални съвети от Румъния – Богдан Симион, Сърбия – Никола Селакович, който е министър на труда, заетостта, ветераните и социалните грижи, Хърватия – Иван Мишетич, както и представители на гръцкото правителство, местни власти, ЕИСК, МОТ, Средиземноморския съюз, социални партньори и др. Участници във Форума бяха от различни Икономически и социални съвети от EС и социални партньори от Румъния, Хърватия, Сърбия, Република Сръбска, Република Северна Македония, Албания, Кипър, Люксембург.
В рамките на посещението председателят на ИСС Зорница Русинова подписа двустранно Споразумение за сътрудничество с гръцкия си колега Йоанис Паидас. Председателят на Икономическия и социален съвет на Гърция изтъкна, че този меморандум затвърждава установеното през последната година партньорство с българските колеги и че съвместно могат да положат усилия за засилването му, както и за интеграцията на страните от Югоизточна Европа, защото всички страни на Балканите са едно семейство. А председателят на българския съвет подчерта, че гръцките колеги са и приятели и именно те заедно могат да спомогнат за интеграцията на страните кандидати, да споделят научените уроци и всички членове на съветите могат най-бързо и лесно да споделят опита си по-добре от политиците.

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap