MenuНачало 9 Актуално 9 Активна дейност на комисиите на ИСС за подготовка на проекти на актове

Активна дейност на комисиите на ИСС за подготовка на проекти на актове

Актуално, Новини

Начало 9 Актуално 9 Активна дейност на комисиите на ИСС за подготовка на проекти на актове

Наситена работна програма на комисиите на ИСС беляза изминаващата седмица. На 13 юни 2022 г. се проведоха две заседания, на които бяха разгледани проекти на актове в различна степен на готовност. Комисията по европейски политики и европейски процес проведе първо заседание относно „Анализ на участието на младите хора в процесите на взимане на решения в България и в ЕС, в т.ч. с акцент върху „зелените“ решения и дигитализацията“. Председателят на комисията и докладчик, г-жа Офелия Кънева, заедно с другия докладчик г-н Валери Апостолов, представиха свършеното до момента. Основните акценти в проекта разви експертът, привлечен по темата. На следващия ден дебатът по този анализ бе обогатен със среща с младежи и техни организации, които не само дадоха своите конструктивни бележки и предложения по самите тестове, но и проведоха един смислен дебат заедно с докладчиците, членовете на комисията и експертите, за реалното състояние на  младежкото включване в процеса на вземане на решения у нас.

Отново в понеделник, 13 юни 2022 г., се проведе съвместното заседание на три комисии – Комисия по макроикономика, бюджет и финанси, Комисия по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения и Комисия по икономическа политика. То беше второ за обсъждането на проекта на анализ на тема: „Въздействие на присъединяването на България към еврозоната върху икономическото развитие, инфлацията и доходите в страната“. Под председателството на г-н Евгений Иванов докладчиците г-н Станислав Попдончев, г-н Веселин Митов и г-н Богомил Николов представиха акта и подробно заедно с членовете на комисиите и външните експерти, го разгледаха в цялост. Окончателният вариант на анализа по тази толкова актуална тема ще бъде готов за представяне пред Пленарната сесия на ИСС в края на месеца.

Във вторник, 14 юни 2022 г., се проведе второ заседание на Комисията по устойчиво развитие, селско стопанство, околна среда и регионални политики във връзка с разработване на становище на тема: „Социален фонд за климата – предизвикателства и перспективи“. Комисията беше ръководена от председателя ѝ г-жа Ина Агафонова, която заедно с г-н Александър Загоров е и докладчик по становището. Членовете на комисията приеха проекта на становището, отразявайки дадените бележки и предложения, и актът ще бъде внесен на идната Пленарна сесия на ИСС.

Седмицата завърши със заседание на Комисията по социална политика на 17 юни 2022 г., ръководено от председателя ѝ д-р Иван Кокалов, на което се обсъди проекта на становище, представен от докладчиците – г-жа Валентина Зартова, г-н Чавдар Христов и г-жа Татяна Кметова, относно ратификацията на Конвенция № 190/2019 г. на МОТ за премахване насилието и тормоза в областта на труда. Членовете на комисията приеха проекта на становището с направените промени за внасяне в Пленарна сесия на 29.06.2022 г.

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap