MenuНачало 9 Актуално 9 Офелия Кънева участва в конференция на тема „Правата на младите хора: тук и сега“

Офелия Кънева участва в конференция на тема „Правата на младите хора: тук и сега“

Актуално, Новини

Начало 9 Актуално 9 Офелия Кънева участва в конференция на тема „Правата на младите хора: тук и сега“

Офелия Кънева като член на Икономическия и социален съвет на Република България участва в конференция на тема „Правата на младите хора: тук и сега“ под наслов „Неплатени стажове“, като предизвикателство пред качествената заетост на младите хора, организирана от Национален младежки форум на 12 септември 2023 г.
Офелия Кънева обясни ролята на Икономическия и социален съвет (ИСС) като законово институционализирана форма на гражданското общество за консултации на социалната и икономическата политика на държавното управление в България, който обединява най-големите и влиятелни граждански организации, включително представителните работодателски и синдикални движения.
Основен акцент в изказването на г-жа Кънева бяха възможностите, които Икономическия и социален съвет предлага на младите хора като качествени стажове, студентски практики и бъдеща професионална реализация.
Г-жа Кънева представи изводите и препоръките от „Анализ на участието на младите хора в процесите на взимане на решения в България и в ЕС, в т.ч. с акцент върху „зелените“ решения и дигитализацията“, който Икономическия и социален съвет разработи и прие през 2022 г.

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap