MenuНачало 9 Актуално 9 25 ноември – Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените

25 ноември – Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените

Актуално, Новини

Начало 9 Актуално 9 25 ноември – Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените

Икономическия и социален съвет на Република България организира онлайн дискусия за превенция и борба с насилието над жениЗа първи път 25 ноември е отбелязан като Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените през 1999 година с резолюция на ООН. През 2022 година Икономическия и социален съвет (ИСС) активно работи по премахване на насилието над жени в домашна и професионална среда чрез разработване и приемане на резолюция на относно проекта на ЗИД на Закона за защита от домашното насилие и становище на тема „Ратификация на Конвенция № 190/2019 г. на Международната организация на труда за премахване насилието и тормоза в областта на труда“.
ИСС споделя становището, че домашното насилие накърнява правата, свободите и достойния живот на пострадалите, разрушава здравето, личните отношения и семейния живот на въвлечените в него, но също така се отразява негативно върху цялостната социална тъкан на обществото, включително и върху сферата на труда.
ИСС изразява позиция за необходимостта от предприемане на действия от Министерския съвет и Народното събрание за ратифициране на Конвенция № 190/2019 г. на Международната организация на труда – МОТ (и Препоръка № 206 на МОТ към нея) за премахване на насилието и тормоза в областта на труда.

Целият текст на резолюцията може да намерите тук, а становището може да прочетете на страницата на ИСС тук.

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap