MenuНачало 9 Актуално 9 Участие в международна конференция, организирана от гръцкия Икономически и социален съвет, посветена на климатичната криза и ролята на социалния диалог за устойчив преход

Участие в международна конференция, организирана от гръцкия Икономически и социален съвет, посветена на климатичната криза и ролята на социалния диалог за устойчив преход

Актуално, Новини

Начало 9 Актуално 9 Участие в международна конференция, организирана от гръцкия Икономически и социален съвет, посветена на климатичната криза и ролята на социалния диалог за устойчив преход

Икономическият и социален съвет на Гърция организира на 27 юни 2022 г. международна конференция на тема „Climate Crisis and Social Dialogue towards Sustainable Transition”. На откриването ѝ в Атина участваха предствители на централната и местната власт от страната домакин, както и председателят на ЕИКС, Криста Швенг.

В еднодневните дискусии, наред с членовете на гръцкия Съвет, се включиха местни представители на гражданското общество, на научните среди, на международни организации (напр. ООН). Множество икономически и социални съвети от цял свят (Европа: Румъния, Португалия, Ейре и др, Централна и Южна Америка, Азия, Африка.) взеха участие във форума като специална покана от организаторите бе отправена към българския ИСС. Председателят, г-жа Русинова, бе излъчена да бъде сред говорителите на една от сесиите, посветена на темата „Ролята на социалния диалог и ангажимента на гражданското общество във формирането на политиките“. Отлагане в последния момент на редовния полет до гръцката столица възпрепятства председателя на ИСС да пристигне на конфренцията, но тя, с оглед на непредвидената ситуация, все пак успя дистационно да се включи в нея.

В своето изказване г-жа Русинова представи приоритетите в дейността на ИСС, сред които присъства значимо и темата за по-зелена, по-цифрова и по-умна Европа, част от която е и България. Тя резюмира основните изводи на разработвани актове на Съвета по темата на събитието, наблегна на становището за „Законодателната инициатива на ЕК „Подготвени за цел 55“ в българския контекст“ и анонсира най-новия анализ на ИСС, който предстои да бъде приет, този за участието на младите хора в процесите на взимане на решения в България и в ЕС, в т.ч. с акцент върху „зелените“ решения и дигитализацията. Тя изтъкна стремежа на ИСС да работи със и за младите хора за създаването на реални възможности за тяхното участие при формирането на политики. Изрази се и волята ефекта от дейността на ИСС, като законово институционализирана форма на гражданското общество, да има отражение не само на национално, но и на международно ниво.

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap