MenuНачало 9 Актуално 9 Младежка дискусия на тема „Анализ на участието на младите хора в процесите на взимане на решения в България и в ЕС, в т.ч. с акцент върху „зелените“ решения и дигитализацията“

Младежка дискусия на тема „Анализ на участието на младите хора в процесите на взимане на решения в България и в ЕС, в т.ч. с акцент върху „зелените“ решения и дигитализацията“

Актуално, Новини

Начало 9 Актуално 9 Младежка дискусия на тема „Анализ на участието на младите хора в процесите на взимане на решения в България и в ЕС, в т.ч. с акцент върху „зелените“ решения и дигитализацията“

На 14 юни 2022 г. Икономическия и социален съвет (ИСС) организира младежка дискусия във връзка с подготовката на анализ на тема „Анализ на участието на младите хора в процесите на взимане на решения в България и в ЕС, в т.ч. с акцент върху „зелените“ решения и дигитализацията“. Дискусията бе открита от председателя на ИСС г-жа Зорница Русинова, която обърна внимание, че „Европейската година на младежта, обявена от ЕС, бе добър повод да включим в Плана за дейността си за 2022 г. точно тази тема. Това обаче не е еднократен ангажимент, а един от фокусите в дейността на ИСС – младите хора, вслушването в техния глас и идеи, осигуряването на граждански дебат на високо ниво и управленски политики за повече възможности за тяхна успешна реализация тук, в България.

Проектът на анализа бе представен от г-жа Офелия Кънева като докладчик и проф. Галин Цоков като външен експерт по анализа. Те обърнаха внимание на участниците, че настоящият текст на документа е все още проект и биха искали на тази дискусия да получат възможно най-много полезни предложения, коментари и бележки от представителите на младежките организации, които да включат в него.

В дискусията се включиха с изказване Мирослав Цеков, председател на Национален младежки форум; Виолета Еленска, председател на асоциация „Български детски и младежки парламент“; Мадлен Васева от Сдружение „Ерасмус Стюдънт Нетурък – България“, Калина Диканска, председател на младежката секция на „Дружество на Обединените нации в България“, заедно с представители на академичната общност като доц. Костадин Коларов, член на комисията на ИСС по европейски политики и европейски процес, разработваща анализа, и д-р Лилия Еленкова.

Обсъдиха се теми за младежкото включване и участие при взимането на решения у нас, разработването и прилагането на младежките политики, доброволчеството, младежката работа, гражданската активност на младите българи, младежките пространства и организации, обмяната на опит помежду им, активизирането на децата и младежите и много други.

ИСС постоянно търси най-подходящия национален модел за практическото развитие на гражданския диалог като форма на демокрацията с пряко участие и днес се обърна към младежите и техните организации. Докладчикът на анализа Офелия Кънева закри срещата като изрази задоволство от проведената дискусията и набраните множество полезни идеи за този важен анализ, работата по който продължава.

Бележки и коментари по проекта на анализа могат да бъдат изпращани до 17 юни 2022 г. на имейл: l.lyubenova@esc.bg

 

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap