Menu



Начало 9 Новини 9 ОТ ЕК: ВИСОКО ОЦЕНЯВАМЕ РЕЗОЛЮЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ ИСС ЗА ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА

ОТ ЕК: ВИСОКО ОЦЕНЯВАМЕ РЕЗОЛЮЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ ИСС ЗА ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА

сеп. 23, 2020 | Новини

Високо оценяваме приетата от българския ИСС резолюция „ Европейската Зелена сделка – икономически, социални и екологични предизвикателства и възможни решения за България“ като задълбочен и значим принос за развитието на Европейската Зелена сделка, се казва в писмо на Марио Петричоне, генерален директор по климата в Европейската комисия, до председателя на ИСС проф. Дулевски.

В отзива на Марио Петричоне по повод изпратената му от ИСС резолюция за Зелената сделка се потвърждава, че постигането на климатично неутралните цели на ЕС до 2050 година са приоритетна задача пред ЕК. В този смисъл генералният директор по климата намира подкрепата на българския ИСС като за навременна и важна в процеса на изграждане на Европа на Следващото поколение / Next Generation/, като предлагаща пътища за по-скорошно възстановяване след пандемията от Ковид 19 и визираща по-справедливи решения по пътя към безвъглеродна индустрия.

От името на Европейската комисия генералният директор М. Петричоне призовава българския Икономически и социален съвет да участва още по-активно в европейския законодателния процес, свързан със Зелената сделка.

Резолюцията на ИСС изразява както принципна подкрепаза Зелената сделка, така и известни резерви по отношение на ускорения преход към нисковъглеродна икономикаи, по-конкретно,що се отнася до сроковете за трансформация. България е държава, която ще бъде сериозно засегната и е важно да защити националните си интереси, се казва в резолюцията. Затова българският ИСС настоява Европа да създаде социален пакт за прехода към неутрална по отношение на климата политика, за да се преодолеят неравенствата и енергийната бедност, да се подобри качеството на живота на гражданите и да се създадат нови работни места.

Генералният директор Петричоне уверява ИСС, че неговата дирекция ще бъде посредник в обмена на идеи и предложения между европейските институции, които разработват планове, програми и инициативи по Зелената сделка и организираното гражданско общество.

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap