MenuНачало 9 Актуално 9 ИСС прие становище „Национален план за въвеждане на еврото“

ИСС прие становище „Национален план за въвеждане на еврото“

Актуално, Новини

Начало 9 Актуално 9 ИСС прие становище „Национален план за въвеждане на еврото“

Икономическият и социален съвет на Република България прие на пленарната си сесия становище на тема „Национален план за въвеждане на еврото“.

В становището се подчертава, че решението за ускорено присъединяване към еврозоната (ЕЗ) се потвърждава напълно в сегашната ситуация, когато на преден план излиза необходимостта от адекватна и своевременна реакция на новите геополитически реалности и перспективи.  В този смисъл, Съветът изразява пълна подкрепа за възможно най-гладък и с най-малко смущения процес по въвеждане на еврото в ежедневието на гражданите, бизнеса, общините, финансовите и държавни институции, като стриктно се прилагат принципите, регламентирани в проекта на Националния план включително ефективност, отговорност, прозрачност, ясни правила за превалутиране, сигурност и защита на потребителите, предпазване от нанасяне на вреди на гражданите, минимизирани публични разходи и специално внимание към най-уязвимите лица.

ИСС настоява определената дата за присъединяване към еврозоната – 1 януари 2024 г. да бъде поставена като императивна цел на краткосрочната макроикономическа и бюджетна политика.

Специален акцент в становището е очакването новият Закон за БНБ да бъде приет своевременно. Съветът е на мнение, че той ще даде необходимата яснота относно начините на бъдещо разпореждане с международните валутни резерви, които обезпечават българския лев и към 29 април 2022 г. надхвърлят 62 млрд. лв. В този контекст, ИСС изразява надежда, че преходът от режим на паричен съвет към пълноправно участие в еврозоната да бъде осъществен без рискове пред макроикономическата, фискалната и финансовата стабилност на страната, при максимална прозрачност и спазване на принципа за ефективно и ефикасно управление на финансовите ресурси, както от страна на правителството, така и от централната банка.

ИСС подчертава, че е необходимо да влезе в сила и изискване за задължително обозначаване на цените едновременно в евро и лева с продължителност 12 месеца. Това ще спомогне за изпреварващо елиминиране на опасенията за недобросъвестно повишаване на цените, ще улесни потребителите за по-лесно идентифициране на търговци и бизнеси, позволили си неправомерно завишаване на цените и ще внесе необходимата сигурност у потребителите, че интересите им ще бъдат защитени.

ИСС за пореден път констатира липсата на широка обществена информираност по отношение на практическите аспекти на присъединяване към ЕЗ и липсваща навременна, специфична и детайлизирана комуникация с основните задължени лица и заинтересовани страни – общини, бизнес, доставчици на специализирани услуги (счетоводни, софтуерни, системи за корпоративно управление и др.), капиталов пазар, стокови борси, небанков финансов сектор, гражданското общество, потребителите, социални партньори, и др.

По време на заседанието председателят на Съвета г-жа Зорница Русинова коментира, че с тревога се забелязва забавянето на процеса и мненията, които се прокрадват в обществото. „ Нашето мнение е единодушно по темата и се надяваме, че експертизата, с която ИСС разполага, ще спомогне за улесняване на цялостната процедура“ .  Русинова допълни, че през юни предстои да бъде изготвен и специален анализ, възложен на Съвета от Народното събрание за въздействието на присъединяването на България към Еврозоната и в този смисъл сегашното становище ще бъде изключително полезно.

Заседанието прие и становище на тема „ Трудовата миграция в България – тенденции и потребности“

На пленарната сесия беше избран единодушно и нов заместник-председател на ИСС от групата на работодателските организации в лицето на г-жа Мария Минчева от Българската стопанска камара.

Текста на целия акт може да намерите тук

   

 

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap