MenuНачало 9 Актуално 9 Пленарна сесия на Икономическия и социален съвет на България

Пленарна сесия на Икономическия и социален съвет на България

Актуално, Новини

Начало 9 Актуално 9 Пленарна сесия на Икономическия и социален съвет на България

На 17 май 2024 г. от 13.00 часа ще се проведе заседание на Пленарната сесия на Икономическия и социален съвет на Република България.
Сесията ще се проведе в заседателната зала на ИСС, бул. „Цариградско шосе“ №111, ет.3.
Членовете на Съвета ще обсъдят проект на „Актуализиран анализ на демографското и социално-икономическото развитие на районите за планиране – резултати и актуално състояние“, разработен по предложение на Президента на Република България, на основание на чл. 5, ал. 1 от Закона за Икономическия и социален съвет /ЗИСС/.
В рамките на заседанието се предвижда да бъдат разгледани и проект на становище на тема „Европейския семестър в България – предизвикателства и възможности“ и проект на Резолюция на ИСС относно Присъединяването на България към Еврозоната“.

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap