MenuНачало 9 Актуално 9 Икономическият и социален съвет провежда Пленарна сесия в петък, 15 септември

Икономическият и социален съвет провежда Пленарна сесия в петък, 15 септември

Актуално, Новини

Начало 9 Актуално 9 Икономическият и социален съвет провежда Пленарна сесия в петък, 15 септември

Икономическият и социален съвет провежда пленарна сесия в петък, 15 септември. Тя ще се състои в заседателната зала на Съвета на бул. „Цариградско шосе“ № 111. В дневния ред на сесията е предвидено да бъдат приети становище на ИСС на тема „Ролята на изкуствения интелект в управлението на човешкия капитал в условия на труд на работещите през дигитални платформи в България“ и „Анализ на основните макроикономически и фискални параметри в България за периода 2015 – 2022: Средносрочна бюджетна прогноза и структура на БВП“.
Планът за дейността на Икономическия и социален съвет за второто полугодие на 2023 г. включва изготвянето на становището и анализа по собствена инициатива.
Разработването на становището беше разпределено на две комисии – Комисия по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения и Комисия по устойчиво развитие, селско стопанство, околна среда и регионални политики. Докладчици по него са доц. д-р Нончо Димитров от 1-ва група на Съвета и Любослав Костов от 2-ра група на Съвета. „Анализ на основните макроикономически и фискални параметри в България за периода 2015 – 2022: Средносрочна бюджетна прогноза и структура на БВП“ беше разпределен за разработване от Комисията по макроикономика, бюджет и финанси. Докладчици по него Станислав Попдончев от 1-ва група на Съвета и гл. ас. д-р Любослав Костов от 2-ра група на Съвета.  

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap