MenuНачало 9 Актуално 9 Икономическият и социален съвет прие Плана за дейността си за 2024 г.

Икономическият и социален съвет прие Плана за дейността си за 2024 г.

Актуално, Новини

Начало 9 Актуално 9 Икономическият и социален съвет прие Плана за дейността си за 2024 г.

На пленарната си сесия, проведена в четвъртък, Икономическият и социален съвет на Република България прие отчета за дейността си за 2023 г. и Плана за дейността си през 2024 година.
Основните теми върху, които ще се фокусират членовете и експертите на ИСС са в областта на доходите, икономиката, енергетиката, зеления преход, селскостопанските политики, здравеопазването, социалните умения и др.
За Народното събрание анализите, които Съветът ще разработи, са свързани с причините, факторите и тенденциите за наличието и обхвата на групата на така наречените „работещи бедни“ и анализ на действащата пенсионна система и предложения за нейното усъвършенстване.
Министерският съвет предлага на ИСС да разработи анализ на възможностите за опростяване и ускоряване на процедурите за достъп на работници и висококвалифицирани кадри от трети страни за нуждите на българския бизнес.
Икономическият и социален съвет предвижда да разработи по собствена инициатива анализ за политики и стимулиране за догонващ икономически растеж в България, анализ на Конвенция №154 на МОТ относно насърчаване на колективното трудово договаряне, анализ за свободния пазар на електроенергия: проблеми и предизвикателства пред битовите и небитовите потребители, мерки за повишаване на енергийната ефективност, становище относно неформалната и сивата икономика – ефекти върху труда и бюджета, резолюция относно процеса на присъединяване на България към Еврозоната и др., като пълният списък на планираните актове може да бъде намерен на сайта на ИСС.
През годината, ИСС ще изготви и няколко анализа по предложение на президентската институция, свързани с демографското и социално-икономическото развитие на районите за планиране, неравенствата и отражението им върху пазара на труда в България, както и очакваните ефекти от влиянието на изкуствения интелект върху трудовият пазар у нас.
Пленарната сесия утвърди новия заместник-председател на Съвета от първа група г-н Евгений Иванов, а г-жа Милена Ангелова беше избрана за председател на Комисията по макроикономика, бюджет и финанси.
В рамките на заседанието Н.Пр. г-н Фредерик Мьорис, посланик на Кралство Белгия в България запозна членовете с приоритетите на Белгийското председателство на Съвета на ЕС за първото полугодие на 2024 г.

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap