MenuНачало 9 Актуално 9 ИСС прие анализ за възможностите за улесняване на процедурите за достъп до пазара на труда на работници и висококвалифицирани кадри от трети страни

ИСС прие анализ за възможностите за улесняване на процедурите за достъп до пазара на труда на работници и висококвалифицирани кадри от трети страни

Актуално, Новини

Начало 9 Актуално 9 ИСС прие анализ за възможностите за улесняване на процедурите за достъп до пазара на труда на работници и висококвалифицирани кадри от трети страни

Икономическият и социален съвет на Република България прие анализ на тема „Възможностите за опростяване и улесняване  на процедурите за достъп до пазара на труда на работници и висококвалифицирани кадри от трети страни за нуждите на българския бизнес.“ Анализът е разработен по решение на Министерски съвет.
В документа се посочва, че предприемането на законодателни промени е необходимо, но не достатъчно условие, за да се постигне желания ефект на ускоряване на процедурите за достъп до пазара на труда на гражданите на трети държави. За да бъдат ефективно приложени, законодателните промени трябва да бъдат съпроводени с подходящи административни и оперативни мерки.
Според експертите на ИСС, последователното развитие на законодателната рамка на трудовата миграция е един от важните инструменти в краткосрочен план за конкурентоспособността на българската икономика и увеличаване на икономическия растеж.
ИСС настоява за ускоряване на дигитализацията на всички процеси, свързани с наемането на работа на граждани от трети държави, за да се постигне прозрачност, бързина и по-лесен обмен на документи между държавните органи и заинтересованите участници в процеса.
ИСС констатира, че липсва систематичен подход и добра координация в работата между компетентните институции и затова е необходимо държавата да определи водеща институция в тази област.
Според ИСС, от съществено значение е засилването на ролята на Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност, като орган на социалния диалог, по ключови въпроси, свързани с осъществяването на режима за достъп до българския пазар на труда на граждани от трети страни, при вземане на решения по осъвременяването на нормативната уредба в тази област, както и във връзка със спогодбите за регулиране на трудовата миграция.
ИСС е на мнение, че Националния съвет  следва своевременно да предоставя информация за инициативи и споразумения на ЕС, свързани с темата, както и възможностите за привличане на таланти и своевременно да се консултира със социалните партньори позицията на българското правителство по тези въпроси.
В анализа се подчертава, че двустранните спогодби в областта на трудовата миграция са подходящо средство за осигуряване на сигурност и предсказуемост, намаляване на бюрокрацията и ускоряване на процеса по наемане на работна сила.
ИСС приветства изготвянето на План за действие в областта на трудовата миграция – 2024 г. и настоява за срочното му изпълнение.
На дискусията участваха заместник-министъра на икономиката и индустрията Николай Павлов и заместник-министъра на труда и социалната политика Лазар Лазаров, както и представители на заинтересованите институции.
По време на пленарната сесия беше приет и анализ на тема „Европейските изисквания и перспективи за киберустойчива България“.

 Пълният текст на документите може да откриете на https://esc.bg/

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap