MenuНачало 9 Актуално 9 ИСС прие сравнителен анализ на Европейските практики за индексиране на заплатите в частния сектор

ИСС прие сравнителен анализ на Европейските практики за индексиране на заплатите в частния сектор

Актуално, Новини

Начало 9 Актуално 9 ИСС прие сравнителен анализ на Европейските практики за индексиране на заплатите в частния сектор

Икономическият и социален съвет на РБ прие сравнителен анализ на Европейските практики за индексиране на заплатите в частния сектор на пленарната си сесия в понеделник.
В анализа е посочено, че дефиницията на ЕЦБ за индексирането на заплатите в страните от еврозоната може да се определи като наличие на клаузи в закони или договори, според които заплатите до голяма степен са автоматично свързани с развитието на цените.
ИСС установи, че практически всички съществуващи практики на индексиране на заплатите, преминават през процедура на колективно договаряне. Този извод потвърждава необходимостта от разширяване на обхвата и усъвършенстване на колективното договаряне в Република България, включително и в духа на становището на ИСС„Подходи за изготвяне на план за действие за насърчаване на колективното трудово договаряне в България“.
Експертите на съвета препоръчват на социалните партньори – организациите на работодателите и организациите на работниците и служителите, да влязат в преговори за обсъждане на възможността за провеждане на разяснителна кампания по проблемите на колективното договаряне в Република България.
ИСС предлага на Министерството на труда и социалната политика да инициира провеждане на съвместна конференция посветена на договарянето и индексирането на работните заплати предвид Директивата за минималните работни заплати и за укрепване прилагането на принципа на равно заплащане на жените и мъжете за равен труд или за труд с равна стойност, чрез прозрачност в заплащането.
В рамките на пленарната сесия г-н Лесе Мелгард, постоянен представител на Световна банка за България, Чехия и Словакия и г-жа Анели Кудстал, експерт от Световна банка в Брюксел  представиха проучване на тема „Новата рамка за партньорство между България и Световната банка за периода 2024-2028 г. – консултации“, което е част от Консултативния процес преди приемане на новата рамка.

Целият текст на приетия анализ може да откриете на https://esc.bg/

                                                                                    

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap