MenuНачало 9 Актуално 9 ИСС със становище на тема „Преглед на националната система за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в България“

ИСС със становище на тема „Преглед на националната система за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в България“

Актуално, Новини

Начало 9 Актуално 9 ИСС със становище на тема „Преглед на националната система за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в България“

Икономическият и социален съвет на Република България прие становище на тема „Преглед на националната система за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в България“.
В него се отбелязва, че законодателство по безопасност и здраве при работа въведено в България съответства на правото на Европейския съюз. Въведени са изискванията на всички европейски директиви, които са в сила за държавите-членки.
ИСС обаче с тревога отбелязва, че едно от най-важните звена в системата по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, свързано с установяване и профилактика на професионалните заболявания на практика е със затихващи функции. В нашата страна общо на година се регистрират не повече от 10-15 професионални заболявания, докато в страни като Франция и Германия има хиляди регистрирани такива случаи.
В този смисъл Съвета препоръчва актуализиране на наредбата за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и служителите, както и създаване и прилагане на стандартизиран софтуер за анализ на здравословното състояние на работещите. По този начин ще се осигури по – ефективно предоставяне на анализи от страната на Службите по трудова медицина към РЗИ за целите на Министерствата на здравеопазването и на труда.
ИСС подчертава, че е налице липсата на данни от регистрите на лицата с хронични социално-значими заболявания.
Съветът счита, че е необходимо е да се предприемат мерки за повишаване на разкриваемостта и регистрацията на професионалните заболявания, чието ниво в България е значително по-ниско от това в страните от ЕС. Основна част от мерките са свързани както с подобряване на диагностиката и превенцията на тези заболявания, така и с обучението на специалистите по трудова медицина.
ИСС предлага в консултация със социалните партньори да се въведе медицински стандарт (изискване за лечебни заведения) за регламентиране на конкретните условия, на които е необходимо да отговарят Службите по трудова медицина.
В контекста на зеления преход, ИСС препоръчва да се изработи и въведе дефиниция за „зелени работни места“, която да послужи при регламентиране на нормативна база в тази област.
Експертите считат, че социалният диалог има решаваща роля за осигуряване на по-добра защита от рисковете на работното място, свързани със зеления и дигитален преход.
На пленарната си сесия в четвъртък ИСС гласува и прие становището разработено по собствена инициатива, както и „Анализ на конвергентните и кохезионни процеси и предизвикателства“.
Пълните текстове на двата документа може да откриете на https://esc.bg/.

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap