MenuНачало 9 Актуално 9 ИСС прие становище „Гарантиране на достоен труд във веригата на доставки: Равно заплащане на труд с еднаква стойност“

ИСС прие становище „Гарантиране на достоен труд във веригата на доставки: Равно заплащане на труд с еднаква стойност“

Актуално, Новини

Начало 9 Актуално 9 ИСС прие становище „Гарантиране на достоен труд във веригата на доставки: Равно заплащане на труд с еднаква стойност“

На проведената в понеделник пленарна сесия, Икономическия и социален съвет на Република България прие становище на тема „Гарантиране на достоен труд във веригата на доставки: Равно заплащане на труд с еднаква стойност“. Становището е разработено по собствена инициатива и е част от плана на съвета за второто полугодие на 2023.
В становището се посочва, че въпросът за достойния труд и неговото адекватно заплащане в световните вериги на доставки е изключително важен за всички публични и частни участници на национално равнище в управлението на веригите на доставки.
ИСС отчита приетите законодателни инициативи в отделни европейски държави по отношение на задълженията на компаниите, участващи в Световните Вериги за доставки,  във връзка с гарантирането на достоен труд чрез осигуряването на равни възможности и равно третиране на трудещите се.
Във връзка с горните констатации и за да насърчи достойните условия на труд в Световните вериги за доставки, ИСС е на мнение, че е необходимо да се изготви програмна стратегия на България за гарантиране на достоен труд, която да спомогне за коректното транспониране в националното законодателство на международните конвенции и насокикато цяло и на Европейските директиви в частност.
ИСС препоръчва да се формулират ясни критерии на национално равнище на понятието „труд с равна стойност“.
Съвета предлага инициирането на процес по дефиниране на цялостна методология и подход за прозрачност на политиките по възнаграждение, като съдейства за изработването на национална методика, базирана на опит, ефективност и компетенции.
Съвета изразява готовност да консултира страните в процеса по дефиниране на орган на равнопоставеността.
Целият текст на становището може да бъде открит на сайта на ИСС

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap