MenuНачало 9 Новини 9 ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ И ГРАЖДАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА НОВИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ И ГРАЖДАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА НОВИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ

дек. 11, 2020 | Новини

Днес е публикувана поканата за номиниране на представители на социалните партньори и гражданските организации за съставяне на новия Икономически и социален съвет. Съгласно чл. 7 от ЗИСС съветът се състои от председател и 36 членове, разпределени в три групи. Първата група се състои от 12 членове, определени от ръководните органи на представителните организации на работодателите на национално равнище, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда. Втората група се състои от 12 членове, определени от ръководните органи на представителните организации на работниците и служителите на национално равнище, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда. Третата група се състои от 12 членове, разпределени, по един в следните групи: организациите на селскостопанките производители; организациите на производствените кооперации; организациите на занаятчиите; представител на професионално- съсловните организации; представител на организациите на потребителите; представител на организациите на жените; представител на екологичните организации; организациите на хората с увреждания; организациите на пенсионерите; организациите, подпомагащи социално слабите, хората с увреждания или лицата, нуждаещи се от грижи. Една организация може да бъде представена само в една от групите. Третата група включва и двама учени, номинирани от Министерски съвет.

Документите следва да бъдат представени в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на по един от следните начини: на хартиен носител на адрес: София 1784, бул. Цариградско шосе No 111, Икономически и социален съвет, всеки работен ден от 10 до 17 ч.; по електронен път на e-mail: office@esc.bg; в този случай документите трябва да бъдат подписани с електронен подпис съгласно Закона за електронно управление. Пълният текст на обявата може да видите на https://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces.

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap