MenuНачало 9 Актуално 9 Проект на становище „Териториални планове за справедлив преход – цели, предизвикателства и очакван ефект“

Проект на становище „Териториални планове за справедлив преход – цели, предизвикателства и очакван ефект“

Актуално, Новини

Начало 9 Актуално 9 Проект на становище „Териториални планове за справедлив преход – цели, предизвикателства и очакван ефект“

На две съвместни заседания на Комисия по устойчиво развитие, селско стопанство, околна среда и регионални политики и Комисия по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения, проведени на 7 и 11 март 2022 г. бе обсъден и приет проекта на становище на тема „Териториални планове за справедлив преход – цели, предизвикателства и очакван ефект“. Докладчици по становището са Валентина Зартова – БТПП, от първа група, Пламен Димитров – КНСБ, от втора група и Ина Агафонова – Фондация „Виа Понтика“, от трета група.
Планът за дейността на Икономическия и социален съвет за първото полугодие на 2022 г. включва изготвянето на становище по собствена инициатива по тази изключително значима тема. Териториални планове за справедлив преход са основен инструмент за осъществяване на концепцията за Справедлив преход на въглеродно-интензивни сектори, т.е. преход основан на разбирането, че никой няма да бъде изоставен при енергийния и климатичен преход. Плановете отразяват интересите на засегнатите страни чрез разработване на планове, политики и реформи, които да укрепят институциите и да мобилизират инвестиции, необходими за декарбонизацията на регионалните икономики и секторите с висока въглеродна интензивност и подкрепа на засегнатите хора след промяна на работните им места.
На своята пленарна сесия, която ще се проведе на 28 март 2022 г., Икономическият и социален съвет ще разгледа изработения проект за становище.

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap