MenuНачало 9 Актуално 9 Икономическия и социален съвет (ИСС) отбелязва 10 октомври – Световен ден за психичното здраве с изготвяне на становище и участие на тематична конференция

Икономическия и социален съвет (ИСС) отбелязва 10 октомври – Световен ден за психичното здраве с изготвяне на становище и участие на тематична конференция

Актуално, Новини

Начало 9 Актуално 9 Икономическия и социален съвет (ИСС) отбелязва 10 октомври – Световен ден за психичното здраве с изготвяне на становище и участие на тематична конференция

Председателят на Икономическия и социален съвет на Република България Зорница Русинова участва в конференция на тема „20 години гражданско сдружение „Алцхаймер България“. А сега накъде? Осигуряване на грижи за застаряващото население на България.“ на 6 октомври 2023 г. Тя бе ключов говорител в официалното откриване на конференцията.  
Председателят на ИСС постави акцент върху единия от приоритетите, които Икономическия и социален съвет си е поставил като водещ в този мандат – да работи по всички теми свързани с прилагане на социалните права, заложени в Европейския стълб на социалните права. Тя подчерта, че Икономическия и социален съвет е единственият установен със закон орган, който представлява интересите на организираното гражданско общество – работодатели, синдикални организации и работници, заедно с представители на неправителствени организации. ИСС е своеобразен инструмент за консултиране на Народното събрание, изпълнителна власт и президентство.  Г-жа Русинова подчерта,  че същината и изключителността на цялата работа на Икономическия и социален съвет, отвъд представителството на заинтересованите страни, е постигането на консенсусни решения. Всички актове, които ИСС подготвя са с постигнат консенсус между трите групи граждански организации част от съвета. Становищата, които представят членовете на ИСС могат да бъдат полезни също на представителите на Министерството на здравеопазването и другите заинтересовани институции част от конференцията.
Във панелните дискусии на форум взеха участие членовете на Икономическия и социален съвет Ралица Йоргова и д-р Иван Кокалов, които по време на експертните дискусии представиха актовете на ИСС – „Европейската стратегия за полагането на грижи – насоки за приложението ѝ в България“ и „Мерки за добро психично здраве”.
ИСС счита, че психичното здраве се влияе от множество фактори – биологични, психологически, образователни, социални, икономически, професионални, културни и свързани с околната среда. Успешното прилагане на мерки за подобряването на психичното здраве изисква да се възприеме единен подход, който да залегне като хоризонтален основен приоритет при изготвянето на политиките – на национално (регионално и секторно) и на европейско равнище. Оптималното психично здраве е изключително важен фактор и за по-добро физическо здраве. На основата на оптималното психично здраве се развиват и усещанията за благополучие и щастие, които се приемат за важни субективни маркери за оценка на състоянието на едно общество.

 

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap