MenuНачало 9 Актуално 9 СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМНА ПОДКРЕПА МЕЖДУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРИЯ И НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМНА ПОДКРЕПА МЕЖДУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРИЯ И НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Актуално, Новини, Публикации в медиите

Начало 9 Актуално 9 СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМНА ПОДКРЕПА МЕЖДУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРИЯ И НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Сътрудничество и взаимна подкрепа за по-устойчива връзка между организираното гражданско общество и местното управление бяхаосновните теми на разговор между председателят на Икономическия и социален съвет (ИСС) г-жа Зорница Русинова и изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) г-жа Силвия Георгиева на среща днес, 11 май 2021 г.

Председателят на ИСС предостави на изпълнителния директор на НСОРБ първите два акта, които Пленарната сесия прие на 21 април 2021 г. – Резолюцията по проекта на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република Българияи становището „Стратегия на ЕС за либерализация и интеграция на енергийната система – задачи и перспективи пред България. Ефектът върху енергийната бедност и мерки за преодоляването й.“

Зорница Русинова изтъкна важната роля на организираното гражданско общество, коетокато „граждански парламент“ в България изразява своя гласпри обсъждането на обществено значими въпроси от икономическата и социалната сфера на страната.

Партньорството с Националното сдружение на общините в Република България е от ключово значение в контекста на изграждане на по-ефикасна постоянна форма на диалог със заинтересованите групи от гражданския сектор.

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap